آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک:

  1. مدارک و ریز نمرات مقطع تحصیلی ابتدائی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است، به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.
  2. مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است به استثناء گواهی پایان مقطع راهنمائی (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.
  3. مدارک و ریزنمرات و گواهی های مقاطع متوسطه: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است به استثناء گواهی پایان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد. همچنین جهت ترجمه و تایید باید مدارک تحصیلی دبیرستان را به دفتر پیشخوان دولت برده و بعد از دریافت قبض رسید از آن دفتر درخواست تاییدیه تحصیلی را  از آموزش و پرورش ناحیه نمایید .

نزدیکترین دفاتر پیشخوان دولت جهت اخذ تاییدیه تحصیلی در محدوده دفتر ترجمه رسمی ۹۱۱ مشهد

کد

نام مسئول

آدرس دفتر

تلفن

۷۲۱۹۱۳۹۰ نجمه شهپری خیابان شهید صادقی نبش ۱۵/۱ پلاک ۷۸/۲ ۳۷۲۶۰۸۵۱ – ۰۹۳۶۸۸۲۸۲۵۶
۷۲۱۹۱۰۷۸ فروزان فیروزکوهی مقدم بلوار تلویزیون- نبش خ منتظری- پلاک۱۴۴ ۳۸۴۵۱۰۹۳ – ۰۹۱۵۳۱۱۵۹۲۳
۷۲۱۹۱۱۳۳ راهله حسینی احمدآباد خیابان رضا بین ۲۸ پلاک ۹۰/۲ ۳۸۴۴۳۲۹۰ – ۰۹۱۵۲۲۸۶۴۳۴
۷۲۱۹۱۴۵۱ سیداحسان موسویان جندقی سلمان فارسی – بین ۷ و ۵ پلاک ۴۸ ۳۸۴۵۶۷۹۲ – ۰۹۱۵۵۰۶۶۸۳۸
۷۲۱۹۱۴۷۸ امیر هوشنگ غفران ابتدای پیروزی روبروی جام عسل ۳۸۷۰۸۶۱۰ – ۰۹۱۵۱۰۰۲۵۷۹
۷۲۱۹۱۵۳۰ علیرضا سعید بلوار ملک آباد۲۵ خیابان کوشا پلاک ۱ ۳۷۶۰۵۷۵۴ – ۰۹۱۵۳۲۵۰۴۸۳
۷۲۱۹۱۱۹۵ سعید سلمانی هودانلو بلوار سجاد بین ۲۰و۲۲ ۳۶۱۰۸۴۰۰ – ۰۹۱۵۵۱۶۱۹۰۵
۷۲۱۹۱۲۹۹ شرکت خراسان همراه رضوی سه راه فلسطین نرسیده به فلسطین ۲۸ پلاک ۱۵۳ ۳۷۶۶۲۵۰۰ – ۰۹۱۵۵۰۹۰۵۰۹

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs