اصول و روش ترجمه متون حقوقی

اصول و روش ترجمه متون حقوقی

اصول و روش ترجمه متون حقوقی : ترجمه حقوقی رشته ای تخصصی است که نیاز به فهم عمیق زبانی و درک عمیق واژه های حقوقی را دارد. شاید ترجمه ضعیف قوانین و مقررات به برند تجاری شما آسیب برساند و روی برنامه های گسترش تجاری شما اثر بگذارد. ترجمه اشتباه این نوع اسناد خسارت های قانونی و مالی را به دنبال دارد. در ادامه ۵ نکته برای دستیابی به ترجمه صحیح و دقیق را خواهید دید.

اسناد و متون حقوقی شامل موارد زیر می باشند:

 • اسناد دادخواهی
 • قراردادها و توافق نامه ها
 • حق امتیازها
 • ایمیل های وکلا یا دادگاه
 • خط مشی ها و سیاست های توافق شده
 • قوانین و مقررات
 • شرایط و ضوابط

اهداف ترجمه

قبل از ترجمه مشخص کنید که مخاطب این سند چه کسی است. اطلاعات دقیقی از جمله جزئیات زمان و چگونگی استفاده از ترجمه را به مترجم خود بدهید. در این صورت ترجمه دقیق و منطبق با نیاز شما خواهد بود.

اگر متن ترجمه شده در جلسه تجاری رسمی و یا دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد، این سند را باید مترجم رسمی ترجمه کند. زیرا مترجم رسمی اشراف کاملی به قانون دارد. اسناد مربوط به سیاست ها و خط و مشی های شرکت به ترجمه ساده تری نیاز دارند که باید و نباید ها در آن ذکر شود.

درک سیستم حقوقی

به منظور حصول اطمینان از ارائه موفق سند در دادگاه، مترجم رسمی باید تشخیص بدهد که آیا این سند قرارداد، گواهی اداری، رای دادگاهی و یا اساسنامه است. همچنین بتواند تکنیک های مناسب برای ترجمه آن سند را به کار ببرد.

اغلب اوقات از شناخت سیستم قانونی کشور مقصد چشم پوشی می شود، علیرغم اینکه این اطلاعات برای ترجمه رسمی ضروری هستند به ویژه هنگامی که از اسناد ترجمه شد در دادگاه استفاده شود. سیستم قانونی هر کشور مفاهیم وابسته به فرهنگ خود را دارد که زبان قانونی استفاده شده در سند را منعکس می کند. از آنجایی که قانون هر کشور متفاوت است، اسنادی که برای دادگاه ترجمه می شوند باید دارای واژگان حقوقی مخصوص به همان کشور باشند.

اصول و روش ترجمه متون حقوقی

راهنمای واژگان و سبک

به منظور حفظ ثبات اسناد، راهنمای واژگان و سبک باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. واژگان به مترجم کمک می کند اسامی شرکت ها، محصولات و اصطلاحات حقوقی را به درستی ترجمه کند در حالیکه سبک لحن مورد استفاده را نشان می دهد. بدون این راهنماها، اسناد در زبان های گوناگون به روش های مختلفی ترجمه می شدند در نتیجه منابع بیشتری باید صرف تجدید نظر در اسناد ترجمه شده میشد. این راهنما ها علاوه بر اینکه در صرف جویی زمان موثر هستند، باعث کاهش خطاها نیز می شوند در نتیجه هزینه ترجمه نیز کاهش می یابد.

بازخوانی و ویراستاری

ترجمه متون حقوقی روند خسته کننده ای و معمولا مهلت زمانی مشخص و دقیقی دارد. خط و مشی های قانونی و قراردادها معمولا متن های طولانی دارند در اینصورت برا ی ترجمه اسنادتان باید از مترجم رسمی کمک بگیرید که در زمینه ترجمه اسناد حقوقی تخصص داشته باشد و بتواند آن را در مهلت مقرر تحویل دهد. شاید در کنار ترجمه، نیاز به بازخوانی و ویراستاری نیز داشته باشید تا ثبات در تمام قسمت های سند حفظ شود. برای دستیابی به بهترین نتیجه زمان کافی برای بازخوانی را در نظر بگیرید تا ترجمه دقیق و با کیفیتی داشته باشید.

مترجم رسمی

اگر میخواهید سندی را ترجمه کنید، به دنبال مترجم رسمی باشید که بتواند بهترین راه حل های زبانی را به شما ارائه دهد. علاوه بر مترجم رسمی به فرد دیگری نیز نیاز دارید تا متن ترجمه شده را بازخوانی کند و مدیر پروژه ای که بصورت استادانه ای روند ترجمه حقوقی را مدیریت کند. مطمئن شوید که مترجمان رسمی انتخابی شما آشنایی لازم با موضوع متن شما را داشته باشد.

در محاسبه هزینه های ترجمه معمولا فاکتورهای زیر در نظر گرفته می شوند:

 • اهداف متن
 • حجم متن
 • وجود اصطلاحات تخصصی
 • مدت زمان

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs