ترجمه اسناد

اغلب وکلا را به دلیل شیوه پیش نویس قدیمی یا غیر مصطلح شان مورد انتقاد قرار می دهند. در اسناد حقوقی انگلیسی اغلب کلماتی نظیر: “فوق الذکر”، بعد از این “،”بالاتر از این” ، ” در ذیل ” ، ” مذکور” ، ” این قبیل” و … یافت می شود. این کلمات در صورتی که مترجم به استفاده از آنها آشنا باشد اغلب در ترجمه رسمی و حقوقی مشکلات بزرگی ایجاد نمی کنند.  به هر حال ویژگی اصلی زبان اسناد حقوقی خصوصی مکتوب به زبان انگلیسی که موجب چالش در ترجمه می شود ،استفاده از سلسله کلمات است.

در بند های قرارداد مذکور قسمت قبل مثالهایی از این مورد را دیده ایم نظیر قانون قضایی آیین نامه، حکم، تصویب نامه، دستورالعمل، محدودیت، تعادل، ممنوعیت، مداخله یا مصادره، اصلاح یا دگرگونی و سند یا توافق نامه ی اصلاحی، تفسیر شده، ضمیمه، تغییر یافته، جایگزین شده، مقدمات، توافق نامه ها، نمایندگی ها یا تعهدات. برخی این موارد را  لفاظی یا درازنویسی می دانند. سلسله کلمات اغلب مترادف هستند. مثال های زیر از قراردادهای انگلیسی نمونه آورده شده است:

هرطرف اذعان می کند که همه ی خطرات برای مسئولیت ها، مخارج، تلفات، خسارات، هزینه ها (شامل هزینه های حقوقی بر اساس غرامت کامل وچه بوسیله ی حزبی صورت گرفته یا بر او اعمال  شده)بجز به همان اندازه که مستقیماً به سبب سهل انگاری یا نقض طرف  الف این قرارداد به وسیله ی طرف الف ایجاد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم به دلیل استفاده طرف الف یا افشای اطلاعات طرف ب و /یا نتایج ناشی از این قرارداد را بر عهده می گیرند.

ترجمه اسناد و مدارک

ترجمه اسناد و مدارک

سلسله کلمات می تواند شامل یک سری اسامی، افعال، صفات، قیدها و عبارات دیگر باشد. برای مثال:

به موجب این قرارداد هر طرف اذعان می کند که خود او و یا مشاوران، نمایندگان، مشاوران حقوقیش ممکن است با توجه به موضوع قرارداد حقایقی متفاوت یا افزون بر حقایقی که هم اکنون از آن اطلاع دارند یا معتقدند که حقیقت دارد، آگاهی یابند. اما قصد آنها این است که بدین وسیله، کاملاً، بالاخره، قطعاً و برای همیشه، بر اساس مقررات این قرارداد تمام تعهدات، مطالبات، اختلافات و تفاوت هایی را که در میان آنها به هر طریقی در رابطه با موضوع این قرارداد وجود دارد،ممکن است وجود داشته باشد، یا هرگز وجود نداشته باشد توافق کنند.

اعتقاد براین است که این عقیده به تاریخ اولیه باز می گردد. عقیده زبانی آنگلو ساکسون اولیه پیوستن دو واژه مشابه با معنای وا بسته نزدیک به هم بود، و اغلب نیز دارای همگونی آوایی بودند. مثل دیگر قبایل آلمانی، آنگلو ساکسونها در زبان حقوقی از تجانس آوایی بسیار استفاده می کردند و این شیوه در زبان انگلیسی متدوال امروزی یافت می شود :حمایت و ممانعت“aid and abet” ،شهرت و ثروت  ، “fame and fortune” ، قدرت و کمال“might and main” نو و بدیع ““new and novel،بخش و قسمت “part and parcel” ، صحیح و سالمsafe and sound””. ملینگکاف اشاره می کند که این دو جزئی کردن با کمی تغییرات در قانون فرانسه و انگلستان  قرون وسطی ادامه یافت. این دو جزئی کردن کلمه با آوردن واژه های بومی انگلیسی در اول و معادل فرانسوی آن به عنوان کلمه دوم ایجاد می شود.

ترجمه رسمی قرارداد

برای مثال، ثبت کردن و نقض کردن “ break and enter” ، اعتراف کردن و اقرار کردن “acknowledge and confess” ،اموال و دارایی, “ good and chattels”دریافت کردن و بدست آوردن“had and received” ، وصیت و وصیت نامه “will and testament” و مناسب وشایسته “fit and proper”عقیده دو جزئی ها و سه جزئی ها بعد ها به سلسله کلمات با بیش از دو یا سه واژه مترادف افزوده شد. مثالی در این باره،  سلسله کلماتی است که در هنگام انتقال مالکیت زمین از شخصی به شخص دیگر استفاده می شود: واگذاری رسمی، معامله، فروش، ناسازگار بودن،واگذار کردن، حواله کردن، انتقال دادن، نصب کردن و تثبیت کردن، چنانچه تکثیر کلمات به تعداد زیاد موجب امنیت می شود.

دلیل استمرار این عقیده زبانی در اسناد حقوقی انگلیسی و نیز ترجمه حقوقی این است که چنین سلسله کلماتی برای رساندن معنای جامعیت کل استفاده می شود، به این معنی است که تمام موقعیت ها و احتمالات ممکن را در بر گیرد. وکلا به بی نهایت محتاط بودن گرایش دارند و می خواهند مراقب تمام موقعیت هایی باشند که احتمال دارد در آینده رخ دهد یا ندهد. به همین دلیل وکلا به زیاده گویی روی می آورند. این حقیقت از آنجا ناشی می شود که زبان قانونی انگلستان کاملاً وقف عباراتی تکراری شده که زمانی پیامد های حقوقی متفاوتی داشته است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۸۷ الی ۸۹)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs