ترجمه رسمی دادگستری

ترجمه رسمی در حوزه های قضایی مختلف

سلسله مراتب دادگاه در کشورهای مختلف ساختارهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال در انگلستان سلسله مراتب دادگاه شامل “House of Lords” به عنوان دادگاه استیناف نهایی، “Judicature  Supreme Court of” دادگاه عالی حوزه قضایی، “Court of Appeal” دادگاه فرجام، ” High Court of” Justice  دادگاه عالی دادگستری، “Crown Court” دادگاه جزایی، “County Court” دادگاه استان و”Magistrate Court ” دادگاه جنحه می باشد. دادگاه های دیگری مانند Coroner’s Court   و دادگاه   small Claims  و دادگاه های ویژه مثل دادگاه اطفال و” Admiralty ” دادگاه نیروی دریایی،  نیز وجود دارد.

در استرالیا که قسمتی از کشورهای مشترک المنافع می باشد و جامعه مبتنی بر حقوق عرفی است، سلسله مراتب دادگاه بدین ترتیب است”High Court of Australia ” دادگاه عالی استرالیا که عالی ترین رتبه دادگاه این کشور است. “Ultimate appellate court” دادگاه استیناف نهایی اما با صلاحیت قضایی اولیه می باشد. بعد از سطح مرکزی دادگاه فدرال و دادگاه خانواده است. در سطح ایالت، دادگاه های ایالتی (دادگاه عالی و دادگاه استیناف) وجود دارد. در سطح پایین تر دادگاه های ناحیه ای و دادگاه های بخش هستند. همچنین جایگاه های متفاوتی برای قاضی وجود دارد.

ترجمه رسمی در حوزه قضایی

ترجمه رسمی در حوزه قضایی

ترجمه رسمی در دادگاه ها

بنابراین در حوزه های قضایی حقوق عرفی انگلیسی و در ترجمه رسمی و حقوقی دو واژه برای” Court” وجود دارد: اصطلاح کلی “Court” و اصطلاح”Tribunal” که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و مربوط به اعضای هیئت منصفه و هیئتی که کارکرد های اجرایی یا شبه قضایی را در حوزه قضایی محدود یا ویژه اعمال میکند می باشد.

در فرانسه دادگاه ها بر اساس حوزه قضایی کلی و محدود سازماندهی می شوند. سه واژه اساسی برای دادگاه وجو دارد که شامل court، tribunal و Juridiction می باشد. ” Court” مفهوم arrets را می رساند در حالیکه دادگا ه های پایین تر ” tribunaux ” نامیده میشوند و مفهوم Jugements قضاوت را می رساند. “Juridiction” نام عام تر Cour و Tribunal می باشد. هر Cour یا Tribunal ممکن است به عنوان Juridiction توصیف شود، در حالیکه Juridictions ،cours و سایر tribunaux هستند.

درترجمه لازم است Juridiction به “Court” تبدیل شود. اگر صورت جمع آن باشد مثل واژه les juridictiond francaises لازم است به “Courts و tribunals” ترجمه شود. هر چند jurisdiction d instruction باید به “Judicial authority” مقام قضایی ترجمه شود. همانطور که Weston اشاره کرده، سه اصطلاح فرانسوی  court، tribunal و Juridiction کلا تنها به یک واژه انگلیسی ترجمه میشوند زیرا تفاوت میان آنها در نظام زبان انگلیسی منعکس نمیشود. چنانچه اصطلاحات فرانسوی به طور تحت اللفظی به انگلیسی ترجمه شوند ایجاد سردر گمی می کنند.

واژگان رسمی

بر اساس دادگاه فرانسه، رویه قضایی که با معنای لغت دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی همراه است  و بر اساس معنای انگلیسی لغت دادگاه، دادگاه تجدید نظر رای داد که کلمه دادگاه در این بافت محدود به دادرسی عالی نیست بلکه هر مجموعه ای  که توان قضایی را اعمال میکند نظیر کمیسیون حقوق بشر را در بر میگیرد. دادگاه به زبان فرانسه عنوان کرده است که:

بر حسب دادرسی قضایی، دادرسی های اصلی و استیناف، دادرسی های جنایی و مدنی، دادرسی های فدرال و ایالتی در بین سایرین وجود دارد. دادگاه های مختلف در کشورهای مختلف دارای قوانین متفاوتی هستند. بعضی محققان اظهار داشتند که به هنگام ترجمه حقوقی اسامی دادگاه ها لازم است که تفاوت های موجود در اختیارات قانونی دادگاه را مد نظر قرار دهیم. برای مثال Geeroms (2002) اینطور استدلال می کند که اصطلاحات cassation در سسیستم فرانسه، تجدید نظر”reversion” در سیستم آلمان و “اappeal” (یا دادگاه تجدید نظر) در سیستم حقوق عرفی گرچه یکسان هستند نباید معادل هم ترجمه شوند. زیرا دادگاه های استیناف در این سیستم ها توان و دادرسی های متفاوتی دارند.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۶۳ الی ۶۵)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs