ترجمه رسمی قرارداد

 واژگان در ترجمه قرارداد

ترجمه رسمی قرارداد جدا از واژگان قانونی منحصر به فردی که داراست لغات زیادی نیز در آن وجود دارند که در متون قانونی به کار رفته و دارای یک معنای معمولی و یک معنای قانونی تکنیکی هستند. این امر در زبان انگلیسی و نیز سایر زبان ها صادق است. بنابراین یکی از کارهای مترجم قانونی تشخیص معنای قانونی و تمیز دادن آن از معنای رایج و معمولی آن پیش از ترجمه درست به زبان مقصد است.

برای نمونه:

در ترجمه رسمی و قرارداد ها یا در ترجمه اسناد رسمی انگلیسی مرتبط با قوانین قرارداد، اصطلاحات قانونی که غالبا با آن مواجه میشویم شامل “offer” ایجاب ،”consideration” وجه التزام، “performance” انشا معامله، “remedy” جبران،  و “assgnment” واگذاری می باشد. این لغات در زبان انگلیسی دارای یک معنی معمولی هستند که در محیط های غیر قانونی به کار برده میشوند. این کلمات همچنین اصطلاحات تکنیکی قانونی هستند که از اهمیت قانونی ویژه ای در قوانین قراداد برخوردارند. در قوانین قرارداد انگلستان “offer” به تعهدی اشاره دارد که اگر پذیرفته شود یک توافق را تشکیل می دهد.

“Consideration” به قیمت پرداخت شده اشاره دارد و به فکر یا تفکر در کاربرد عادی آن اشاره ای ندارد. “performance” به انجام کاری اشاره دارد که بر طبق قرار داد یا شرط به آن نیاز است. قرار داد به واسطه انشا معامله بسته میشود. عبارت “specific performance” در قوانین قرارداد در واقع آن چیزی نیست که می گوید. آن در واقع بدین معنی است که در جایی که زیان ها باید جبران ناکافی برای نقض یک قرارداد باشند طرفین تحت قراداد ممکن است مجبور به انجام چیزی که توافق شده بود بر حسب دستور برای عملکردی خاص مثلا فروش، خرید یا اجاره زمین و یا بازیافت اموال شخصی شوند.

لغت “remedy”جبران، فقط راهی برای حل مشکل نیست  بلکه روشی قانونی است که به واسطه آن از نقض حقوق جلوگیری شده  یا مثلا برای زیان ها و یا قرار منع خسارت پرداخت میشود. “Assignment” در قوانین قرارداد و نیز در ترجمه قرارداد به معنی انتقال دارایی یا حق است.

دارالترجمه 911

         ترجمه قرارداد

قانون قرارداد

قانون قرارداد در حقوق عرفی انگلستان و نیز در ترجمه حقوقی غالبا به واسطه رویه قضایی کنترل میشود. این مسئله بر رویه قضایی استوار است که در طی چندین  قرن ابتدا در انگلستان توسعه یافته و سپس به سایر کشورهای مشترک المنافع گسترش یافته است. بعضی از اصطلاحات قانونی تاریخچه های طولانی دارند که در انحصار حقوق عرفی است. معمولا زمانی که آنها به زبانی از قانون مدنی و سایرین ترجمه میشوند مشکلاتی را نشان میدهند و معانی غالبا در ترجمه گم میشوند.

برای مثال:

لغات “Warranty” را در قانون انگلستان در نظر بگیرید. “Warranty” دارای یک معنی معمولی و نیز یک معنای قانونی است. در یک مورد اختلاف قراردادی از انگلستان،Oscar Chesss Ltd v Williams 1957 1 WLR 370  (دادگاه استیناف انگلستان) Lord Denning LG  در مورد معنی “Warranty” گفته است:

من لغت “warranty” را در معنای انگلیسی معمولی اش برای اشاره به تعهد الزام آور به کار میبرم. همه میدانند که وقتی کسی می گوید که “من آن را تضمین می کنم” یا “آن را ضمانت میکنم” یا “به شما قول میدهم که” منظورش چیست. منظور او این است که او خودش را برای آن متعهد میکند. این بدین معنی است که در قوانین انگلستان برای ۳۰۰ سال وجود داشته است. در طول ۵۰ سال گذشته بعضی وکلا از لغت “warranty” در بعد دیگری استفاده کردند.

آنها از آن برای اشاره به یک دوره کمکی در یک قرارداد که مجزا از دوره حیاتی است که آن را “condition” شرط می نامند. در انجام این کار، آنها نه تنها  از معنای عادی لغت” warranty”  بلکه  از ” condition” هم  دور شده اند. تا زمانیکه آنها این کاربرد تکنیکی را به حوزه واقعی اش یعنی برای تمیز قایل شدن بین یک دوره حیاتی که نقض آن حق رفتار با قرارداد را به گونه ای که به پایان رسیده است میدهد و یک دوره کمکی که این کار را نمیکند محدود کنند آسیبی وجود نخواهد داشت. اما دردسر زمانی به جود می آید که شخصی از لغت “warranty” در معنای معمولی اش استفاده کند و دیگری آن را در معنای تکنیکی اش به کار ببرد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۶۷ الی ۶۹)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs