ترجمه رسمی و حقوقی و چالش ها

ترجمه رسمی و حقوقی و چالش ها

مشکلات پیش رو در ترجمه اسناد حقوقی و نقش مترجم

بخش اول

ترجمه رسمی و حقوقی و چالش ها : ترجمه رسمی و چالش ها: شغل مترجمی مهارت های زیادی را طلب می کند: هنر ترجمه فراتر از تبدیل زبانی به زبان دیگر است. افراد زیادی این سوال را در ذهن دارند که آیا برای ترجمه تخصصی تنها دانستن دو زبان کافی است؟ پاسخ این سوال منفی است مخصوصا در رابطه با ترجمه اسناد قانونی.

در دنیای پیچیده ترجمه، مهارت های فراوانی نیاز است و بر اساس ماهیت اسناد قانونی، ترجمه این اسناد فرایندی بسیار مهم است. مترجمان در این موارد با چالش های جدی رو به رو می شوند زیرا جای هیچ گونه اشتباهی در ترجمه اسناد قانونی وجود ندارد. کوچکترین اشتباهات می توانند هزینه های گزافی را ایجاد کنند و عواقب بسیار جدی را به بار آورند. ترجمه اسناد قانونی یکی از سختترین انواع ترجمه است زیرا هر کشور سیستم قانونی و حقوقی مخصوص به خود در نتیجه اصطلاحات حقوقی منحصر به فردی را دارد.

مشکلات پیش روی ترجمه اسناد حقوقی

ماهیت زبان قانونی و حقوقی پیچیدگی و مشکلات ترجمه رسمی اسناد قانونی را بیشتر می کند. در این نوع ترجمه سختی هایی برای تبدیل یک زبان به زبان دیگر وجود دارد زیرا شما با دو سیستم قانونی سر و کار دارید نه فقط بیان تفاوت های فرهنگی و زبانی.

سیستم های حقوقی مختص جوامع سازنده شان می باشند همانطور که هر جامعه فرهنگ و ساختار زبانی مخصوص به خود را دارد. زبان قانونی و حقوقی متکی به سیستم و منعکس کننده فرهنگ، تاریخ و تکامل نظام حقوقی خاص است. عدم تطبیق سیستم های حقوقی در زبان های مبدا و مقصد باعث ایجاد مشکل در ترجمه اسناد حقوقی می شوند.

ترجمه رسمی و حقوقی و چالش ها

فقدان معادل های مشابه

ترجمه رسمی و حقوقی و چالش ها : اغلب اوقات مترجمان رسمی با مشکل عدم وجود معادل هایی یکسان در زبان مقصد رو به رو هستند. در نتیجه مترجم دائما باید سیستم حقوقی دو زبان را با یکدیگر مقایسه کند.

اختلافات فرهنگی

قانون می تواند نشان دهنده فرهنگ یک کشور باشد که از طریق زبان قانونی ارتباط برقرار می کند. مترجم وظیفه دارد تا بر مشکلات محدود کننده فرهنگی بین دو زبان مبدا و مقصد غلبه کند.

سبک حقوقی

زبان حقوقی زبانی مجزا است. این زبان تخصصی است و سبک مربوط به خودش را دارد. و این سبک بر اساس فرهنگ و سنت های قانونی کشور تعیین شده اند.

سطح سختی

سطح سختی بین سیستم های حقوقی مختلف، متفاوت است. بعنوان مثال ترجمه می تواند شامل وارد ذیل باشد:

– دو سیستم حقوقی و زبان هایی کاملا مشابه که منجر به ترجمه ای آسان می شود.

– دو سیستم حقوقی کاملا مشابه ولی با دو زبان کاملا متفاوت، در نتیجه ترجمه کمی مشکل خواهد بود.

– دو سیستم قانونی مختلف ولی دو زبان کاملا مشابه، در نتیجه ترجمه دشوار خواهد بود.

– دو سیستم قانونی و زبانی کاملا متفاوت، در نتیجه ترجمه در بالاترین سطح سختی قرار دارد.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید.

Translation Order Translation Jobs