دانلود رایگان مقاله بهداشت عمومی ۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Health Policy

الف. معرفی ژورنال Health Policy

مقاله بهداشت عمومی چاپ ژورنال منتخب الزویر بوده که این ژورنال زمینه ای است برای انتشار مسائل گوناگون از جمله سیاست و سیستم های سلامتی عمومی و تقویت ارتباط میان محققان، مدیران، و متخصصان این مجموعه در جهت پایه گذاری سیاست های سلامتی و دستاورد های آن به خصوص در کشور های خارج امریکا است. سیاست ها و اقدامات در حیطه بهداشت عمومی و همگانی در تمام کشور ها در حال پیشرفت بوده و مسئولان برای حل مشکلات در این زمینه از راه حل های سایر کشور ها استفاده می کنند. یکی از نکات مورد توجه این ژورنال نیز همین روابط بین المللی موجود بین کشور ها و اخذ راهکارها و اهدافی است که در حوزه مباحث بهداشت عمومی بکار می گیرند.

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال Health Policy

در این مقاله از ژورنال بهداشت عمومی یکی از مهم ترین مسائل یعنی موضوع زمان انتظار مطرح شده و نگارنده به بررسی بین المللی آن که در همه کشور ها نیز مشترک است می پردازد. یکی از اهداف این مطالعه ارزیابی میزان زمان انتظار و بررسی امکان مقایسه میان کشور ها از این حیث می باشد. داده های جمع آوری شده در این مقاله از ۲۳ کشور و مطالعات علمی، منابع رسمی و غیر رسمی و همچنین چندین سایت بوده است. تعداد ۱۵ کشور از این ۲۳ کشور آمار هایی تحلیلی ارائه داده که حاکی از وجود تفاوت هایی چشمگیر در روش های ارزیابی این زمان انتظار می باشد.

 

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs