دانلود رایگان مقاله سیاست انرژی

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Energy Policy

الف. معرفی ژورنال Energy Policy

مقاله سیاست انرژی از مجموعه مقالات منتشر شده در ژورنال بین المللی الزویر می باشد. این ژورنال به بررسی پیامد های اجرای سیاست و جنبه های متعدد آن از قبیل اقتصادی، اجتماعی، برنامه ریز، و محیط زیست می پردازد. همچنین، این مطالعات نگاهی دارند به مسائل جهانی، منطقه ای، ملی، و محلی که از لحاظ بین المللی دارای اهمیت بوده و مورد توجه آژانس های بین المللی، نهاد های خصوصی و دولتی، و سازمان های غیر دولتی قرار دارند. در این طیف گسترده از موضوعات، تنظیم انرژی و مقررات زیست محیطی، امنیت انرژی، کیفیت و خدمات انرژی، نوآوری ها و اشاعه فناوری از جمله حوزه هایی هستند که بسیار در کانون توجه قرار دارند.

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال Energy Policy

تمام اشکال تولیدات اقتصادی و مبادلات صورت گرفته، به طور مستقیم و در روند تغییر مواد، شامل استفاده از انرژی می شود. تا چند سال گذشته، انرژی فسیلی ارزان و به ظاهر بی حد و حصر، این تفکر را به جامعه القاء کرده بود که اهمیت وجود روند اقتصادی آمده از دنیای بیو فیزیکی و نیز منابع محدود برای رشد انرژی، را نادیده می گرفتند. لذا، این مقاله با تمرکز بر هزینه های انرژی جامعه مدرن و رابطه آن با تولید ناخالص داخلی، سعی در بررسی ویژگی های ذخایر اصلی از جمله هر نوع انرژی سوختی دارد.

 

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

          دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs