دانلود رایگان مقاله پزشکی هسته ای

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Nuclear Medicine and Biology

الف. معرفی ژورنال Nuclear Medicine and Biology

مقاله پزشکی هسته ای از مجموعه مقالات منتشر شده در این ژورنال می باشد. پزشکی هسته ای و زیست شناسی موضوع اصلی را در مورد تمام جنبه های علم رادیولوژیک تشکیل می دهد: از جمله سنتز، مطالعات in vitro و ex vivo، انتشار بیولوژیکی in vivo با تشخیص یا تصویربرداری، رادیو فیزیولوژی، و مطالعات بالینی ترجمه رادیوتراپی های هدفمند جدید. اهمیت تعیین هدف نسبت به نیاز بالینی باید اولین توجه باشد. اگر سنتز یک داروی جدید رادیواکتیو بدون داده های in vitro یا in vivo ارسال شود، باید به تنهایی شیمی مورد تاکید قرار گیرد. این مطالعات چند رشته ای مکانیسم محلی سازی را تأیید کرده که آیا جستجو مبتنی بر اتصال به یک گیرنده، آنزیم، آنتی ژن تومور یا هدف مشخص و دیگری است یا خیر.

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال Nuclear Medicine and Biology

رادیوتراپی ها برای تصویربرداری درون تصویری از گونه های اکسیژن واکنشی در سیستم عصبی مرکزی کمتر، اگر اصلا وجود داشته یاشند، استفاده می کنند. ROS نقشی حیاتی در فرآیندهای سلولی عادی مانند سیگنالینگ و هوموستازی دارد، اما تولید بیش از حد آن موجب اختلالات متعددی می شود. در این مقاله ما رادیواسانتسیم و ارزیابی اولیه درون [۱۱C] هیدرومتیدین ([۱۱C] HM) را به عنوان رادیوتراپی که در تصویر ROS با استفاده از توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) صورت می گیرد را شرح می دهیم.

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs