چند گفتار درباره ترجمه (قسمت اول)

 در این قسمت می خواهیم درباره ترجمه خلاصه ای از گفته های کتاب هفت گفتار درباره ترجمه اثر دکتر کورش صفوی برای شما شرح دهیم.

شاید در نگاه اول، بررسی مسائل درباره ترجمه از نگاه زبان شناسی برای اکثر مترجمان قابل توجیه نباشد، اما چیزی که امروز به عنوان «ترجمه شناسی» مطرح می شود، به ما می گوید که بررسی مبانی ترجمه، بدون آشنا بودن با اصول زبان شناسی امکان پذیر نیست.

برای بررسی مبانی ترجمه و اصول زبان شناسی با ما همراه باشید

Untitled-1

۱- نگاهی به مبانی ترجمه

برای نگاه به مبانی ترجمه اول باید تعریف درستی درباره ترجمه را بدانیم، ترجمه برگردان متنی از زبان مبدا به زبان مقصد بدون کوچکترین افزایش یا کاهشی در صورت و معنی آن متن می باشد. این تعریف درباره ترجمه اگرچه درست است اما فقط جنبه نظری دارد، به خاطر اینکه هیچ پیامی را بدون تغییر در صورت و معنی آن نمی توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد. این مساله به ساختارهای متفاوت زبان های مختلف باز می گردد. هر زبانی از کلمات مخصوص خود استفاده می کند؛ هر یک از این کلمات معنی یا معانی مخصوص به خود را دارا است. همنشینی لغات در کنار هم می تواند معنی یا معانی مخصوصی برای خود داشته باشد که نتیجه آن انتقال هر یک از جملات متن بدون نیاز به دستکاری یا حذف برخی از خصوصیت ها یا اضافه کردن خصوصیت های دیگر امکان پذیر نمی نماید. بدین ترتیب در کنار کار ترجمه به عنوان یک حرفه با سابقه طولانی، دانش «ترجمه شناسی» نیز به وجود آمد تا به مطالعه ی نظری این مساله بپردازد.

۲-گونه های ترجمه:

ترجمه متن در قدم اول به دو شکل ترجمه شفاهی و مکتوب قابل تقسیم شدن است. ترجمه شفاهی، ترجمه گفته ای از زبان مبدا به زبان مقصد است و ترجمه مکتوب طبعا به نوشتار مرتبط است.

۳-درباره ترجمه شفاهی:

ترجمه شفاهی به دوگونه اصلی همزمان و غیر همزمان تقسیم می شود.

فرق بین این دوگونه در انتخاب برش ساختاری گفته در رابطه با زمان است. در ترجمه همزمان، شخص مترجم با فهمیدن یک یا چند کلمه ی اول گفته در زبان مبدا به ترجمه آن می پردازد و پس از مدت کوتاهی از پایان گفته در زبان مبدا، ترجمه را در زبان مقصد به اتمام می رساند. در ترجمه شفاهی ناهمزمان گفته، زبان مبدا برش می خورد و مترجم بعد از فهمیدن برش ذکر شده که اکثرا بیشتر از یک جمله است، وقتی که گوینده مکث می کند، مترجم ترجمه آن بخش از گفته را در اختیار مخاطب یا مخاطبین قرار می دهد. استفاده از ترجمه همزمان به آرایش کلمات هر دو زبان مبدا و مقصد وابسته است. در ترجمه ناهمزمان، مترجم باید همه یک برش از گفته را در ذهن خود بسپارد؛ این کار بعضی وقت ها باید با یادداشت برداری همراه باشد.

منبع: fardatranslation.com

Translation Order Translation Jobs