دیکشنری تخصصی علوم ارتباطات و رسانه

 

Communication and Media Sciences

 

دیشکنری تخصصی انگلیسی جهت ترجمه متون رشته ارتباطات و علوم رسانه را دانلود  کنید.

Translation Order Translation Jobs