صفر تا صد صنعت ترجمه (قسمت اول)

روند ترجمه چگونه پیش می رود؟

صفر تا صد صنعت ترجمه _ کاری را که مترجم و همکارانش انجام می دهند متشکل از یک سری اعمال طولانی و پیچیده است که اگر دو شرط مهم  زیر رعایت شود، کار ایجاد شده، کار مفیدی خواهد بود:

  1. رابطه خوبی بین مترجم و کارفرما برقرار باشد (چه این کار بیرون از خانه انجام شود یا در خانه) و
  2. هر زمان لازم باشد باید رابطه خوبی بین مترجم و ویراستار برقرار شود، مگر این که مترجم خودش یک ویراستار باشد .

به تمام کسانی که در روند ترجمه معینی دخیل هستند از قبیل: (مترجم و همه کسانی که با وی همکاری می کنند) مترجم اطلاق می شود.

آشنایی با این افراد:

این افراد شامل:

–  مدیر پروژه، که مسئول ترجمه در بخش فعالیت مترجم است،

–  شرکت خدمات فروش ترجمه،

–  بخش مالی و حسابداری شرکت ترجمه که (مسئول فاکتور نویسی برای مشتریان است)،

–  واژه شناسی که ترجمه یا مترجم، وی را استخدام کرده است،

–  محقق و مدیر گردآوری،

–  نمونه خوان،

–  ویراستار ، در صورتی که مترجم یا شرکت ترجمه با وی قرار داد بسته باشد،

–  مسئول اطلاعات یا داده که مترجم یا شرکت مترجم با وی قراداد بسته باشد،

–  مهندس یا تکنسین فناوری و اطلاعات که برای مترجم  کار کند،

–  هر فردی که تامین کننده اطلاعات باشد و مترجم از وی در خواست همکاری کرده باشد به علاوه هر کسی که مستقیماَ در این روند با مترجم همکاری کند.

کارفرما به هر مسئولی اطلاق می شود که کارفرما کار کند و شامل افراد زیر است:

–  مدیر پروژه که برای کارفرما کار می کند،

–  بخش خرید سفارش هز سوس کارفرما،

–  اداره مالی و حسابداری کارفرما که مسئول پرداخت ها یا فاکتورها ست،

–  واژه شناس یا پیش مترجم که کارفرما وی را استخدام کرده است،

–  محقق و مدیر گردآوری اسناد برای کارفرما، کار می کند،

–  هر نمونه خوانی، که برای کارفرما کار می کند.

–  هر ویراستاری که برای کارفرما، کار می کند،

–  کارفرما هرنوع اطلاعات یا اپراتور را استخدام می کند،

–  مهندس یا تکنسین فناوری اطلاعات که برای کارفرما کار می کند،

–  هر فردی که مسئول جمع آوری داده هاست، برای کارفرما کار می کند،

به علاوه هر فرد دیگر که در این روند مستقیماَ با کارفرما همکاری می کند.

 

ادامه دارد…

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs