فرهنگ واژگان اقتصادی

 

فرهنگ واژگان اقتصادی

ترجمه متون اقتصادی، چه متون خبری اقتصادی و چه کتابهای رشته اقتصاد، را می توان با در اختیار داشتن فرهنگ های مفیدی چون فرهنگ واژگان اقتصادی با کیفیت بهتری انجام داد.

فرهنگ واژگان اقتصادی (یک زبانه)- دانلود 

تعداد صفحات:  ۲۲۴ صفحه

فرمت : PDF

Translation Order Translation Jobs