منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

در حال حاضر مجموعه‌ی علوم ارتباطات اجتماعی در آزمون کنکور کارشناسی ارشد دارای ۳ گرایش متفاوت است:

الف) علوم ارتباطات اجتماعی

 ب) مدیریت رسانه

 ج) ژورنالیسم (روزنامه‌نگاری)

مواد درسی برای هرکدام از این گرایش‌ها نسبتاً متفاوت است؛ هرچند که در تعدادی از این مواد اشتراک دارند. اما بازهم در اعمال ضرایب باهم متفاوتند

الف) علوم ارتباطات اجتماعی: زبان عمومی و اختصاصی (ضریب ۱) – مبانی کلی ارتباط جمعی (ضریب ۱) – اصول روزنامه‌نگاری  (ضریب ۱) – تاریخ ایران و جهان و مسائل بین‌المللی معاصر (ضریب ۱) – کاربرد آمار و روش تحقیق (ضریب ۱).

ب)  مدیریت رسانه: زبان عمومی و اختصاصی (ضریب ۳) – مبانی کلی ارتباط جمعی (ضریب ۴) – کاربرد آمار و روش تحقیق (ضریب ۲) – دانش مدیریت (ضریب ۴) – اخلاق و معارف اسلامی (ضریب ۲).

ج) روزنامه‌نگاری: زبان عمومی و اختصاصی (ضریب۲) – اصول روزنامه‌نگاری (ضریب ۳) – نظریه‌های ارتباطات (ضریب ۳) – مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه (ضریب ۲) – زبان فارسی (ضریب ۲) – اخلاق و معارف اسلامی (ضریب ۲) – روش تحقیق (ضریب ۲).

مواد آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و منابع پیشنهادی برای مطالعه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

Translation Order Translation Jobs