ویرایش ترجمه چه اهمیتی دارد؟

ما در این مقاله قصد داریم که توضیحاتی پیرامون مبحث ویرایش ترجمه در اختیار شما قرار دهیم.

ویرایش ترجمه چه اهمیتی دارد؟

امروزه با افزایش سطح علمی و سواد جامعه، سطح کیفی و حجم کمی مقالات روز به روز در حال افزایش است، با این حال همه ما می دانیم که درست نوشتن و ویرایش صحیح یک مقاله چقدر در انتقال بهتر محتوای متن موثر می باشد.

دانشجویان در هر ترم نیاز به تحقیق درباره موضوعات مختلف و ارائه ی پایان نامه می باشند و برای اینکار گاهی اوقات لازم است که متن های انگلیسی، عربی، فرانسوی و… را ترجمه و ویرایش کنند.

گاهی اوقات پیش می آید که دانشجو یا هر کاربر دیگری توانایی ترجمه ی متن را بصورت ابتدایی دارد اما به علت نداشتن تسلط کافی به قواعد آن زبان نیاز به ویرایش و تصحیح متن مورد نظر توسط کس دیگری را پیدا می کند. منظور نویسنده وقتی دقیقا به شنونده میرسد که نویسنده از گویا ترین و کمترین کلمات ممکن کلمات در نوشته ی خود استفاده کرده باشد و همچنین رعایت اصول قرارگیری لغات در کنار هم و اصول گرامری، نگارشی و املایی نیز در نوشتن ترجمه ی یک متن انگلیسی اهمیت بسیاری دارد.

ویراستاری و ویرایشِ متن‌ ها از کارهایی است که در اکثر کشورهای جهان جای خود را پیدا کرده و شخصِ ویراستار از ارج و قربی همانند نویسنده یا مترجم اثر برخوردار است. متأسفانه این مورد هنوز در ایران جای اصلی خود را به دست نیاورده است و دلیل آن هم شاید این است که بیشتر نویسندگان یا مترجمانِ ما بر این باورند که در کارِ نوشتن از هر خطایی مبرا میباشند و آمدنِ نام ویراستار در کنارِ نامشان از منزلت و اعتبار آن‌ ها می‌ کاهد. از سوی دیگر متأسفانه برخی ناشران هم کار خود را ویرایش ‌نشده چاپ می‌ کنند و حاضر نیستند برای ویرایش متن به کسی پول بدهند، هر چند اندک. معمولاً در کشورهای دیگر تمام ناشران در مجموعه‌ ی کاریِ خود از حضور ویراستاران و مشاوران ادبی سود می ‌برند. برخی از ویراستاران حتی از نویسندگان یا مترجم ‌ها هم از شهرت بیشتری برخوردار می باشند و چاپِ نامِ آن ‌ها بر روی جلد کتاب، باعث فروشِ بیشترِ آن کتاب می شود.

ویرایش تخصصی مقالات فارسی، ویرایش تخصصی متون ترجمه شده، ویرایش ترجمه، و ویرایش پایان نامه هایی که از متون انگلیسی ترجمه شده اند، بخش دیگری از خدمات ترجمه و ویرایش ما می باشد. ویرایش مقاله های انگلیسی نیز که توسط متخصصین ترجمه شده اند و قرار است جهت ارائه در همایشها و یا مجموعه مقالات استفاده شوند و ویرایش ترجمه چکیده مقالات نیز از دیگر خدمات ایران مترجم می باشد.

 

Translation Order Translation Jobs