ویژگی های ترجمه خوب

ویژگی های ترجمه خوب

بسیاری از مردم به اشتباه بر این باورند که صِرف دانستن دو زبان، برای ارائه ترجمه‌ای خوب کافی است. در نتیجه، آنها اغلب از دوست یا آشنایی که در مدرسه به مدت چهار تا پنج سال زبانی خارجی را یاد گرفته است می‌خواهند تا متنی را برای آنها ترجمه کند. با این حال، ترجمه را می‌توان یک هنر محسوب نمود و اینکه ترجمه چیزی فراتر از انتقال کلمات از یک زبان به زابن دیگر است. حال با در نظر داشتن این موارد، ویژگی‌های یک ترجمه خوب چه چیزهایی هستند؟

اول اینکه، آیا متن تولیدشده بوی ترجمه می‌دهد؟ آیا آنقدر روان و صحیح نوشته شده است که گویی شبیه متن‌های موجود در فرهنگ مخاطب است؟ ترجمه‌های خوب بوی ترجمه نمی‌دهند. آنها قلم خوبی دارند و ایده‌های متن به طوری طبیعی در متن جریان پیدا کرده و حال و هوای متن مبدا را منتقل می‌کنند. اطلاعات به طور شفاف بیان می‌شوند و هر سرواژه‌ای به درستی ترجمه یا تفسیر می‌ای شود.

ویژگی های ترجمه خوب

صحت ترجمه

توجه به صحت ترجمه نیز مسئله‌ای درخور توجه است. بایستی برای متن مبدا احترام قائل بود و تمام کلمات و جملات آن را بی کم و کاست ترجمه نمود. ترجمه باید از اشتباهات دستوری و املایی نیز عاری باشد. یک ترجمه غلط قابل فهم و خواندن نیست و می‌تواند تاثیراتی جدی روی شهرت شخص یا سازمان متقاضی ترجمه داشته باشد. دیگر جنبه‌ای از ترجمه که نباید از آن غافل شد، شفافیت آن است. مترجم باید اطمینان یابد که ترجمه نهایی‌شده مرتب و منظم، شفاف و عاری از جملات پیچیده و طولانی است. در حقیقت جای تعجبی نیست که ترجمه متن نسبت به خود متن پیچیدگی‌های کمتری دارد.

مخاطب

در پایان بایستی اشاره کرد که مخاطب نیز هنگام ترجمه باید در نظر گرفته شود. این مسئله از دو جهت حائز اهمیت است:

از یک طرف، ترجمه باید از لحاظ فرهنگی برای مخاطبان قابل درک باشد. باید از اشاره به شخصیت‌های مذهبی و سیاسی متن مبدا اجتناب شود زیرا این مسئله ممکن موجب اذیت شدن خواننده شود یا اینکه بحث‌برانگیز باشد. سبک نوشتار نیز بایستی از لحن و میزان رسمیت متن مبدا پیروی کند. از طرفی دیگر، ترجمه باید با سطح خوانش مخاطب تطبیق داده شود. به عنوان مثال، اگر قرار است مخاطب ترجمه، افراد دانشمند یا متخصص باشند، بایستی از لغات پیچیده‌تر و جملات تفصیلی استفاده کرد و اگر قرار است توسط مهاجرانی که تازه به کشوری بیگانه وارد شده‌اند خوانده شود، ترجمه باید زبانی ساده داشته باشد. همانطور که میبینید، نکته‌های مختلفی را می‌توان برای تعیین درجه خوب بودن ترجمه‌ها در نظر داشت. بایستی این نکات را به خاطر بسپارید تا بار دیگر که ترجمه‌ای به دستتان رسید، آنها را مد نظر قرار دهید.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs