ویژگی های ترجمه رسمی

ویژگی های بافتی ترجمه رسمی

ترجمه رسمی که بر اساس متن حقوقی انگلیسی صورت می گیرد ناخودآگاه ویژگی های بافتی متن مبدا را به مقصد منتقل می کتد. ویژگی های ترجمه رسمی به گونه ای است که بهتر است قبل از اقدام به ترجمه با آنها آشنا شد. به علت وجود ویژگی های مشترک در پیش نویس حقوقی خصوصی به زبان انگلیسی، ویژگی های بافتی معینی را می توان تشخیص داد. معاهده ها و قرار دادهایی که از جمله رایج ترین اسناد حقوقی خصوصی ترجمه شده از انگلیسی و ترجمه به انگلیسی هستند، اغلب به شیوه یکسانی نوشته می شوند. چنین اسنادی در محتوای حقیقیشان با هم فرق دارند، شامل طیف گسترده ای از حق مالکیت ذهنی تا فروش تجهیزاتی که به نیاز مشتریان بستگی دارد می شود. همچنین از نظر طولانی بودن و پیچیدگی متغیرند برخی کوتاه و کلی اند اما اکثر آنها طویل و مفصل هستند.

از لحاظ مولفه های بافتی، با توجه به توافقات کلی پیش نویس شده در زبان انگلیسی ، نظیر توافقات تجاری یا همکاری پژوهشی، سرمایه گذاری های تجاری مشترک، یا پروژه های همکاری، برخی از قسمت ها و بند های مشترک قابل تشخیص اند. اغلب شامل مطالب زیر است:

 date of the agreement تاریخ توافق

.names and addresses of the parties   نام و آدرس طرفین

.recital . گزارشات

.definition clause . بند تعریف

.rights,obligations and liabilities of the parties حقوق تعهدات و مسئولیت طرفین

.force majure   قوه قهریه

.termination فسخ

.breach and remedies  نقض عهد و غرامت

.dispute resolution  حل اختلاف

.notice   اعلامیه ها

.assignment  واگذاری

Waiver. فسخ

. warranty and exclusion  ضمانت و استثنائات

.entire agreement clause  بند توافق کلی

.govering law  قانون حاکمه

.language clause if two or more languages are involved.  بند زبان اگر دو زبان یا بیشتر در آن وارد شود.

.signature,date and execution.  امضا تاریخ و اجرا

ترجمه رسمی و عناصر آن

در زمان ترجمه رسمی همه توافقات حاوی این عناصر نیستند اما بیشترشان در بر گیرنده این عناصر و زمینه های مشابه می باشند. وقتی توافق نامه ای فهرست شرایط یا بخش” نظر با ینکه” را داشته باشد ، اغلب با واژه whereas” در زبان انگلیسی آغاز می شود. مدتهاست به این نکته اشاره می شود که استفاده از whereas در زبان انگلیسی بی مورد است و باید از آن اجتناب کرد. با وجود این، این واژه هنوز هم در اسناد قانونی یافت می شود.

“نظر به این که” در این متن به معنی”در حقیقت” یا ” به عنوان”  به کار می رود نه به  معنی اشاره به مغایرت. گزارشات مسائلی را در بر می گیرد که مربوط به تنفیذ اسناد می شود. رسیتال ها معمولا بیانیه های رسمی هستند که پیش از بخش عملی توافق نامه اصول آغازین می آیند و اصول پیش زمینه و مقدمه را بیان می کنند. امروزه برخی از توافق نامه ها از واژه “recital”در زبان انگلیسی استفاده می کنند که حقایق زمینه ای را بدون استفاده از واژه “whereas”  شرح می دهد.

در بسیاری از توافق نامه ها به زبان انگلیسی، بخش عملی با بند تعریف آغاز می شود که بی شباهت به تعاریف موجود در اساسنامه ها نیستند. این بخش معانی واژگان مورد استفاده در توافق نامه را مشخص و محدود می کند. بعضی مواقع بعد از بند تعریف ، بند تفسیر نیز وجود دارد، برای مثال:

عبارت  person  در زبان انگلیسی شامل شخص، شرکت سهامی، سرمایه گذاری مشترک ، اعتبار نمایندگی یا گروه های دیگر می شود.

در ترجمه رسمی واژگانی که بر فعل مفرد دلالت دارند شامل صیغه جمع(و برعکس) خواهند شد و واژگانی که دال بر جنسیت معینی می باشند شامل همه جنس های دیگر خواهند شد.

ارجاع به هر قانون یا ماده قانونی شامل اصلاحیه یا تصویب مجدد آن قانون یا هر ماده قانونی که جایگزین آن شده و تمامی قوانین و مستندات قانونی که در چهار چوب چنین قوانینی صادر شده است.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۸۳ الی ۸۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

 

Translation Order Translation Jobs