گارانتی ۲۴ ساعته خدمات ترجمه ایران مترجم

تمامی خدمات گروه ایران مترجم با کیفیت طلایی و ویژه، پس از طی پنج مرحله انتخاب بهترین مترجم برای متن، ترجمه، ویرایش، نمونه خوانی و کنترل کیفیت ارائه می شود. علاوه بر کیفیت تضمینی ترجمه ها و گذر متن ارسالی از مراحل مذکور، تمامی خدمات ترجمه گروه تا ۲۴ ساعت پس از اتمام ترجمه دارای گارانتی می باشند.

Translation Order Translation Jobs