ترجمه فارسی

گونه های ترجمه

گونه های ترجمه ترجمه در نخستین گام به گونه های ترجمه شفاهی و ترجمه مكتوب قابل تقسیم است. گونه های ترجمه ترجمه شفاهی:   ترجمه شفاهی برگردان گفته ای از زبان مبدا به زبان مقصد است . ترجمه شفاهی دارای دوگونه اصلی است: الف- ترجمه همزمان: در ترجمه...

تکنیکهای ترجمه انگلیسی به فارسی چیست؟

در این برگه گروه ایران مترجم قصد دارد تا تکنیک هایی برای ترجمه انگلیسی به فارسی را برای شما کاربران عزیز و محترم شرح دهد. استفاده از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی از نظر تعداد لغات و کلمات بسیار گسترده است و مثلا...