تکنولوژی ترجمه، ترجمه ماشینی، ترجمه متن

فن آوری در ترجمه

ترجمه متن توضیحی در مورد فناوری در ترجمه توسعه فناوری به این معناست که هر چیزی در آن زمینه که مورد استفاده قرار می گیرد خیلی زود از دور خارج میشود. ابتدا ترجمه ها را با دست می نوشتیم و یک تایپیست حرفه ای این دست نوشته ها را تایپ می کرد. تکنولوژی چنان...