رشته ی مترجمی

راه اندازی یک موسسه ترجمه

بازار کار رشته مترجمی مترجم  ها می توانند در تلویزیون و رادیو، خبرگزاری ها، دارالترجمه ها و سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی که با خارج از کشور در ارتباط هستند و به یک مترجم خوب برای ترجمه ی مکالمات و اسناد نیاز دارند، استخدام شود. اکثر مترجم...