ساختار ها و اصطلاحات

روش های اصولی برای ترجمه ی بهتر(قسمت دوم)

در قسمت قبل ما به تعدادی از روش های اصولی ترجمه پرداختیم و اینک می خواهیم به ادامه ی آن بپردازیم گام پنجم در مرحلۀ جستجوی کلمه های جدید و پرس و جو در مورد معانی آنها و توجه به نقش و معنای جدید برخی واژه های آشنا ، بعضی وقت ها نیز با عبارتهائی روبرو...