انواع ترجمه از دیدگاه دنیل گودک

دسته بندی ترجمه ها

با نظر به اینکه گروه ایران مترجم برای هر یک از انواع ترجمه ها از متخصصان و کارشناسان مربوطه در آن رشته و گرایش استفاده می کند، لذا توضیحی کوتاه در رابطه با دسته بندی های کلی ترجمه ضروری به نظر می رسد. مرزی میان ترجمه جامع و ترجمه تخصصی وجود داشته که در ادامه بیان خواهد شد.

۱- ترجمه جامع

مترجمان جامع اسناد ومطالبی را ترجمه می کنند که نمی توان آنها را به عنوان نوعی خاص طبقه بندی کرد. معمولا نیز نیازی به دانش فنی یا درجه ی بالایی از تخصص ندارند. مترجم جامع روی تمامی موضوعات مختلف کار کرده ومشتریان زیادی نیز دارد. همچنین، به ندرت روی پروژه های عظیم ترجمه کار می کند .

۲- ترجمه تخصصی

_ ترجمه ی مطالب تخصصی

گسترده ترین و شناخته شده ترین بخش در فرایند ترجمه، مطالبی با موضوع تخصصی هستند. در این راستا موضوعاتی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، علوم انسانی، حقوق، ریاضیات، فلسفه و…را می توان نام برد.

_ ترجمه ی انواع خاصی از اسناد

زمانی که با مطالبی با عنوان تضمین کننده روبرو می شویم، پدیده ای به نام ترجمه ی نوع خاصی از اسناد بوجود می آید. لذا، بدیهی است که بتوان امتیاز نامه ها، ابزار های تجارت خارجی، سیاست های بیمه، سند های رسمی، وچندی دیگر را در این دسته جای داد.

_ ترجمه با اهداف / تفکر/ مقصود خاص

زیر مجموعه های این بخش شامل ترجمه ی متون مربوط به قوه قضائیه/دادگاه، ترجمه ی انجمن ها، ترجمه ی اینترنتی، ترجمه ی  قضایی، و ترجمه ی سرمقاله ها است.

_ ترجمه مطالب موجود در رسانه ی خاص

رسانه های خاص شامل ویدئو، فیلم و برنامه هستند. ترجمه ی این گونه مطالب طبق آن رسانه و محصول، همانند تکنیک های استفاده شده نیز اسامی متفاوتی دارند. بومی سازی و ترجمه ی رسانه ای از جمله مواردی بوده که در این بخش جای می گیرند.

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

 

 

Translation Order Translation Jobs