دارالترجمه

دارالترجمه ۹۱۱

دستورالعمل و راهنمای متقاضیان تایید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی

دارالترجمه به عنوان مکانی که پس از بررسی صحت اسناد و مدارک به ترجمه رسمی آنها می پردازد پلی است برای برقراری ارتباط میان شما و جهان اطرافتان، یعنی کشور های مختلف. دارالترجمه رسمی ۹۱۱ با استفاده از کادری مجرب اقدام به ترجمه رسمی اسناد و مدارک و نیز غیررسمی اعم از ترجمه در زمینه های پزشکی، حسابداری، حقوق، فنی مهندسی، وبسایت ها و نرم افزار های مختلف و ترجمه نوار و فیلم می نماید. همانطور که بارها بیان شد دارالترجمه برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک نیاز است تا صحت مدارک را بررسی کند که در همین راستا و در این بخش می خواهیم در ادامه دو مطلب پیشین که جهت مطالعه شما لینک آن ها آمده، توظیحاتی را درخصوص روند دریافت تاییدات مدارک تجصیلی دانشگاهی بیان کنیم.

قسمت اول راهنمای تایید مدارک تحصیلی

قسمت دوم راهنمای تایید مدارک تحصیلی

دارالترجمه

دارالترجمه

قابل توجه متقاضیان تایید مدارک تحصیلی دانشگاه های علمی کاربردی؛ پیام نور؛ آمورشکده های فنی و حرفه ای و موسسه های غیردولتی غیرانتفاعی:

درخواست تایید مدارک دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور پس از بررسی و تایید دانشگاه های استان محل تحصیل و سپس سازمان مرکزی دانشگاه های مربوطه (دانشگاه منتخب)، در دست بررسی سازمان امور دانشجویان قرار می گیرد.

درخواست دانشجویان و دانش آموختگان آموزشکده های فنی و حرفه ای نیز بعد از بررسی و تایید آموزشکده های های مربوطه و سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشگاه منتخب)، در دست بررسی سازمان امور دانشجویان قرار می گیرد.

درخواست دانشجویان و دانش آموختگان موسسه های غیرانتفاعی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته پس از بررسی و تایید موسسه و دانشگاه منتخب (دانشگاه سراسری استان محل تحصیل) مربوطه، در دست بررسی سازمان امور دانشجویان قرار می گیرد.

دانش آموختگان دانشگاه های وابسته، مقطع دکتری دوره های غیرانتفاعی و تمامی مقاطع دانشگاه ها و موسسات آمورش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استان تهران و البرز در صورتی که قسد تایید گواهینامه پایان تحصیلات را دارند، باید از ارسال لیست فارغ التحصیلی از سوی موسسات غیردولتی به اداره کل دانش آموختگان سازمان مطمئن شوند در این صورت پس از بررسی و تایید موسسه های مربوطه در سامانه؛ در دست بررسی سازمان امور دانشجویان قرار می گیرد.

آدرس مراکز مختلف در صورت نیاز جهت تایید مدارک برای دارالترجمه

-برای تایید مدارک تحصیلی زیر به وزارت علوم – واقع در شهرک عرب – میدان صنعت – بلوار خوردین – حیابان هرمزان – نبش پیروزان جنوبی مراجعه نمایید.

مدارک معادل با مجوز وزارت علوم (پس از تایید دفتر آموزش های آزاد وزارت علومف سپس با در دست داشتن اصل مدرک تحصیلی به این اداره کل مراجعه نمایید)

شرج دروس (پس از تایید دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با در دست داشتن اصل مدرک تحصیلی و شرح دروس تایید شده به این اداره کل مراجعه فرمایید)

دوره ها و موسسات آموزش آزاد با مجوز وزارت علوم مربوط به دفتر آموزش های آزاد است و نیاز به تایید این اداره کل ندارد.

گواهی سوابق تدریس و اعضای هیئت علمی مربوط به دفتر همکاری های بین الملل وزارت علوم است و نیاز به تایید این اداره کل ندارد.

-برای تایید مدارک تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهرک غرب – میدان صنعت – بلوار شهید فرحزادی – خیابان سیمای ایران مراجعه نمایید.

-برای تایید مدارک تحصیلی مراکز تربیت معلم، تحت پوشش وزارت آموزش و پروزش به آدرس خیابان سپهبد قرنی – پایین تر از چهارراه سمیه مراجعه نمایید.

-تایید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی: مربوط به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

-در ضمن شرج دروس مربوط یه دانشگاه آزاد بعد از تایید دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم – واقع در شهرک عرب – میدان صنعت – بلوار خوردین – حیابان هرمزان – نبش پیروزان جنوبی باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در انتهای بزرگراه شهید ستاری – میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک برسد و نیازی به تایید این اداره کل ندارد.

منبع: سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

 

 

 

Translation Order Translation Jobs