دیکشنری تفکرات سیاسی

 

دیکشنری تفکرات سیاسی

این دیکشنری تخصصی جهت ترجمه متون با عنوان تفکرات سیاسی شامل اصطلاحات و عبارت های در این زمینه است. برای دانلود این دیکشنری از ایران مترجم به انتهای مطلب مراجعه کنید.

تعداد صفحات:  ۷۵۹ صفحه

فرمت : -PDF- دیکشنری کامل انگلیسی به انگلیسی

Translation Order Translation Jobs