فرآیند پس از دریافت سفارش ترجمه شامل چه مراحلی است؟

فرآیند پس از دریافت سفارش ترجمه

مترجمی که این حرفه را انتخاب می کند دارای ویژگی های زیر است:

_ انتظار داشتن از ترجمه به عنوان یک نوع شغل

_ از تفکری که می گوید ترجمه اصلاً وجود ندارد، جلوگیری می کند.

_ با مشتری کنار می آید

_ به وظایفی که دارد عمل می کند.

مراحل به ترتیب عبارت اند از:

 1. زمانی قرارداد ترجمه شکل می گیرد که مترجم و مشتری بر روی بخش ها و شروط و خدماتی که باید انجام شود به توافق برسند.
 2. مترجم اسنادی که باید ترجمه کند را دریافت می نماید (هر نوع سندی) سپس متناسب با آن برای ترجمه آماده می شود.
 3. مترجم اسنادی را که باید ترجمه کند را تجزیه و تحلیل می کند.
 4. مترجم به دنبال تهیه و پردازش اطلاعات مورد نیازی است که به فهم کامل متن و مشخص نمودن نقاط نامفهوم، کمکی به خواننده می کند. (این ممکن است مستلزم جستجوی سندهای مرتبط مثل مطالعه ی فرآیندهای فنی یا تولیدات مورد بحث در رابطه با چگونگی استفاده از این تولیدات یا مطالب باشد.)
 5. مترجم تمام موارد اولیه انجام کار ترجمه را گردآوری می کند، مانند (واژگان مرتبط، اصطلاحات، ساختار جملات یا عبارت های مربوط به موضوع ترجمه همانطور که متون دیگر ترجمه شده اند) در بسیاری از موارد، این مطالب با یک یا چند ترجمه ضبط شده و لغت نامه وجود دارد که نیاز به به روز شدن دارند تا دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
 6. مترجم متن را برای ترجمه / ویرایش در فضای مناسب قرار می دهد و آن را با منابع در دسترس کامل می کند.
 7. مترجمی که متون را ترجمه می کند، در بعضی موارد منظورش از ترجمه تقریباً سازگار سازی دوباره، سازماندهی و بازسازی است.

 8. مترجم (یا ویرایشگر) رونوشت ترجمه را تصحیح و بازبینی می کند.
 9. تصحیحات و تنظیمات لازم را انجام می دهد.
 10. نسخه ی نهایی تنفیذ می شود.
 11. متون ترجمه شده می بایست پیش از اینکه به رسانه ی مرتبط مثل : دیسک، سی دی، دی وی دی، وب سایت و …) انتقال پیدا کنند، بر اساس خصوصیات با تولیدات رسانه ای در دسترس مثل: فیلم، موسیقی، صفحه ی پرینت شده و یا هرچیز دیگر ادغام و ترکیب می شود و این شاید بخشی از کار مترجم باشد هرچند که ممکن است متخصصان دیگر آن را انجام دهند.
 12. آخرین قسمت تحویل ترجمه به مشتری است.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs