مراحل تولید ترجمه

مراحل مختلف در تولید ترجمه

تولید ترجمه ؛ ممکن است حدس بزنیم که در اصل ترجمه ی یک متن شامل چه چیزی می شود و چگونه مترجم این کار را انجام می دهد اما اینکه مترجم دقیقا چه می کند و چه وقت کار می کند، هنوز تا حد زیادی بر اساس حدس و گمان است. «موسپ» فرایند ترجمه را فرآیندی توصیف می کند که شامل ۵ عمل است که در ۳ مرحله ی تولید ترجمه انجام می شود:

  • مرحله ی اول: پیش چرک نویس
  • مرحله ی دوم: چرک نویس
  • مرحله ی سوم: پاک نویس

دیدگاه موسپ

در طول گذراندن این مراحل، مترجم پنج وظیفه ی زیر را انجام می دهد، گرچه طبق گفته ی «موسپ»، چگونگی طبقه بندی این وظایف مشخص نیست. ممکن است این وظایف به صورت متوالی یا موازی انجام شود.

  • وظیفه ی اول: تفسیر متن مبدأ
  • وظیفه ی دوم: نوشتن ترجمه
  • وظیفه ی سوم: انجام تحقیقات لازم برای مراحل ۱ و ۲
  • وظیفه ی چهارم: بررسی چرک نویس ترجمه و تصیح خطاها در صورت لزوم
  • وظیفه ی پنجم: تعیین تأثیر این کار در آینده. به عبارت دیگر، چگونه کاربران مورد نظر و استفاده از ترجمه بر وظایف ۱ تا ۴ تأثیر می گذارند؟

درحالی که «موسپ» این مراحل و وظایف را به عنوان توصیف کلی ترجمه ی عملی ارائه داده است، این موارد به راحتی در مورد ترجمه ی متون تخصصی صدق می کند، اما احتمالا توضیح دقیق چگونگی توزیع مراحل و وظایف به مراتب دشوارتر است. با وجود این، این توصیف به دلیل اینکه نیاز مترجم به انجام تحقیق نه تنها جهت درک متن بلکه موضوع آن را نشان می دهد و همزمان با بازنویسی و تصحیح جهت کسب اطمینان از اینکه متن با قواعد زبان مقصد و انتظارات خواننده همخوانی دارد، دید کلی مفیدی از مراحل تولید ترجمه ی متون تخصصی به ما می دهد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs