معرفی و دانلود مقاله عمران ۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله عمران ۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Building and Environments

الف. معرفی ژورنال Building and Environments

ژورنال منتخب الزویر در سال ۲۰۱۷ که در کشور لندن به چاپ می رسد حاوی مقاله های معتبری در زمینه مهندسی عمران، علم سازه و ارتباط آن با محیط زیست، و به طور کلی مبحث ساختمان سازی و جایگاه آن در دنیای امروزی را شامل می شود. تمرکز اصلی این مجموعه بر جمع آوری و انتشار برترین مقاله ها با موضوعات تاثیرات متقابل محیط زیست و ساختمان بر روی یکدیگر و نقش سازه های ساختمانی در ابعاد گوناگون آن اعم از تقویت یا تخریب محیط پیرامون انسان می باشد.

 

ب. نمونه ترجمه چکیده  منتخب ژورنال Building and Environments

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در ارتباط با بیماران مطرح شده، بحث تاثیرات محیط فیزیکی نه تنها بر روند درمانی بیمار و خانواده او بلکه بر کارکنان آن مکان نیز است. محور اصلی موضوع این مقاله در رابطه با امکانات درمانی است که نقش بسزایی در بهبود بیمار و بازگشت سلامتی او دارند. طرحی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته سندیت داشته و مفهومی تئوری است که در رابطه با محیط درمانی به کار می رود. یافته های این بررسی حاکی از آن است که عوامل مختلف فیزیکی از جنبه های گوناگون تاثیراتی را بر بیماران و افراد مذکور داشته است. لازم به ذکر است که تعداد مقاله های موجود در این زمینه ۷۹۸ مورد بوده که به منظور بررسی تعداد ۶۵ مقاله برگزیده شد…

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

دانلود چکیده مقاله عمران ۲۰۱۷

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs