منابع کارشناسی ارشد روابط بین الملل

منابع کارشناسی ارشد روابط بین الملل

دوران تحصیل در رشته علوم سیاسی و سایر گرایش‌‌های مربوطه دو سال است نکته مهمی‌که باید در مورد دانشگاه‌‌های محل تحصیل ذکر شود این است که دانشجو در صورتی که علاقه‎مند به تحصیل در دوره دکتری می‌باشد باید دانشگاهی را در اولویت قرار دهد که دارای دکترای همان گرایش باشد از این جهت دانشگاه‌‌های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس در اولویت قرار دارند از جهت دسترسی به مراکز کتابخانه‌ای و اسناد و مؤسسات پژوهشی دانشگاه‌‌های شهر تهران بیشتر از سایر دانشگاه‌‌ها دارای اولویت می‌باشند.

در دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی به دو گرایش مهم علوم سیاسی و روابط بین الملل و چند گرایش جانبی دیگر تقسیم می‌شود که عبارتند از :
۱- مطالعات منطقه‌ای
۲- مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی‌
۳- اندیشه سیاسی در اسلام
۴- دیپلماسی و سازمان‌‌های بین المللی

 

منابع کارشناسی ارشد روابط بین الملل را اینجا دانلود کنید.

Translation Order Translation Jobs