کنفرانس بین المللی آموزش ۲۰۱۸

کنفرانس بین المللی آموزش و یادگیری

الف. کنفرانس بین المللی آموزش و یادگیری

کنفرانس بین المللی آموزش در بیست و پنجمین دوره برگزاری خود در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ ژوئن در شهر آتن، یونان آغاز به کار خواهد کرد. هدف از این همایش گردهمایی متخصصان، صاحب نظران ، و دانشجویان و تبادل اطلاعات و مباحث موجود در زمینه برنامه های درسی و تحصیلی و به طور کلی آموزش خواهد بود.

محور های اصلی کنفرانس:

• برنامه های آموزشی

• سنجش و ارزشیابی

• نهاد های آموزشی و تحصیلی

• یادگیری اولیه در زمان کودکی

• یادگیری در سطح تحصیلات تکمیلی

• هویت محصلین و گوناگونی آنها

 

ب. تاریخ های مهم

مهلت اولیه تحویل پروپوزال: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

مهلت ثانویه تحویل پروپوزال: ۲۱ می ۲۰۱۸

مهلت ثبت نام اولیه: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

مهلت ثبت نام ثانویه: ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۳-۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

 

 

 

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس

 

 

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs