بخش وبلاگ ایران مترجم

رویکرد مبدأ- محور در ترجمه

رویکردهای مبدأ- محور

رویکردهای مبدأ – محور، نشان دهنده ی ساختار دشواری است اگر ترجمه ی متون تخصصی  بر پایه ی آن قرار گیرد. درحالیکه تعادل ارجاعی می­تواند اطمینان دهد که یک ترجمه به طور دقیق و صحیح اطلاعات مورد نظر را منتقل می­کند، تعادل مفهومی می­تواند کمک کند تا از ارائه ی سبک یا اصطلاحات نامناسب اجتناب شود و تعادل متنی می­تواند در زمینه ی جریان اطلاعات و انسجام متون سودمند باشد، این حقیقت که رویکردهای مبدأ- محور تمام شرایط ارتباطی را که متون تخصصی در آن ترجمه و استفاده می­شوند در نظر نمی­گیرند باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی برای مترجم متون تخصصی می­شوند. از آن جایی که ترجمه­ی متون تخصصی یک کار ارتباطی به منظور فراهم کردن اطلاعات برای مخاطب جدید است، تمرکز بر روی متن مبدأ نه بر روی آنچه تبادل ارتباط شامل آن می شود به این معنی است که یک قسمت بسیار مهم از شرایط مربوط به ترجمه­ وجود دارد که به سادگی در نظر گرفته نشده است. اگر ما هدف تبادل ارتباط را در نظر نگیریم، گفتن اینکه آیا کار موفقیت آمیزی بوده یا نه، کار دشواری است، اگر غیرممکن نباشد.

کارایی رویکرد

رویکردهای مبدأ- محور نیز این حقیقت را نادیده می­گیرند که ترجمه­ ها، به محض اینکه «وارد محیط می- شوند»، باید این چنین گفت که، مشروط به موازین، استانداردها و نیازهای متونی می شوند که همزمان و در اصل در زبان مقصد تولید می­شود. به عبارت دیگر، مخاطب زبان مقصد دیگر ترجمه را به عنوان یک ترجمه در نظر نمی­گیرد و در عوض ترجمه را در کنار سایر متون زبان مقصد ارزیابی می کند. تعادل به این دلیل که لازم است ارتباط نزدیکی بین متون مبدأ و مقصد حفظ کند، به جای اینکه روشی برای تولید متون غیروابسته و مستقل در زبان مقصد فراهم کند، متونی در اختیار ما قرار می­دهد که بتوان تنها براساس متن مبدأ که مخاطب زبان مقصد معمولاً در مورد آن چیزی نمی­داند آن ها را  ارزیابی کرد. گذشه از این، اگر مخاطب زبان مقصد در موقعیت مقایسه ی ترجمه با متن مبدأ قرار بگیرد، بعید است در وهله ی اول نیاز به ترجمه داشته باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

          دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

مراحل تولید ترجمه

مراحل مختلف در تولید ترجمه

تولید ترجمه ؛ ممکن است حدس بزنیم که در اصل ترجمه ی یک متن شامل چه چیزی می شود و چگونه مترجم این کار را انجام می دهد اما اینکه مترجم دقیقا چه می کند و چه وقت کار می کند، هنوز تا حد زیادی بر اساس حدس و گمان است. «موسپ» فرایند ترجمه را فرآیندی توصیف می کند که شامل ۵ عمل است که در ۳ مرحله ی تولید ترجمه انجام می شود:

 • مرحله ی اول: پیش چرک نویس
 • مرحله ی دوم: چرک نویس
 • مرحله ی سوم: پاک نویس

دیدگاه موسپ

در طول گذراندن این مراحل، مترجم پنج وظیفه ی زیر را انجام می دهد، گرچه طبق گفته ی «موسپ»، چگونگی طبقه بندی این وظایف مشخص نیست. ممکن است این وظایف به صورت متوالی یا موازی انجام شود.

 • وظیفه ی اول: تفسیر متن مبدأ
 • وظیفه ی دوم: نوشتن ترجمه
 • وظیفه ی سوم: انجام تحقیقات لازم برای مراحل ۱ و ۲
 • وظیفه ی چهارم: بررسی چرک نویس ترجمه و تصیح خطاها در صورت لزوم
 • وظیفه ی پنجم: تعیین تأثیر این کار در آینده. به عبارت دیگر، چگونه کاربران مورد نظر و استفاده از ترجمه بر وظایف ۱ تا ۴ تأثیر می گذارند؟

درحالی که «موسپ» این مراحل و وظایف را به عنوان توصیف کلی ترجمه ی عملی ارائه داده است، این موارد به راحتی در مورد ترجمه ی متون تخصصی صدق می کند، اما احتمالا توضیح دقیق چگونگی توزیع مراحل و وظایف به مراتب دشوارتر است. با وجود این، این توصیف به دلیل اینکه نیاز مترجم به انجام تحقیق نه تنها جهت درک متن بلکه موضوع آن را نشان می دهد و همزمان با بازنویسی و تصحیح جهت کسب اطمینان از اینکه متن با قواعد زبان مقصد و انتظارات خواننده همخوانی دارد، دید کلی مفیدی از مراحل تولید ترجمه ی متون تخصصی به ما می دهد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

کنترل کیفیت در ترجمه

کنترل کیفیت (بخشی از تضمین کیفیت)

کنترل کیفیت در ترجمه بخشی از فرایند تضمین کیفیت است. این کنترل پیرو مرحله انتقال می باشد و جزئی از مرحله ترجمه محسوب می شود زیرا آنها معمولا “اجتناب ناپذیرند” و مستلزم معیارهایی هستند. کنترل کیفیت در مرحله تصحیح نوشتاری یا اصلاح (ترجمه های انجام شده توسط انسان) یا ویرایش (ترجمه های ماشینی) انجام می گیرد.

توجه: در نظر بیشتر افراد، کنترل کیفیت به شدت با ترجمه مدرن برابری می کند.

الف) تصحیح نوشتاری

از جنبه ی سخت گیرانه، تصحیح نوشتاری شامل اصلاح هرنوع اِشکال واضح (املایی، اشتباه های دستوری، جا افتادگی ها، قالب بندی های ناقص) است و اشاره به هر نوع اشکال آشکار، تفاوت ها یا اشتباه های ترجمه می باشد، این کار به عهده ی مترجمان یا هر شخص معتبر دیگری است تا هر تصحیحی که می تواند در آن مورد توجیه شود را انجام دهد.

توجه: امروزه، تصحیح نوشتاری ممکن است شامل گوش دادن به ترجمه ضبط شده یا به نسخه ی صوتی از مطالب ترجمه شده و ذکر کردن نظرات و پیشنهادات مناسب حین تصحیح اشتباه های واضح باشد.

 

ب) بازبینی

از جنبه ی سخت گیرانه، بازبینی شامل تمام کارهایی است که انجام می شود تا تضمین کند که ترجمه تمام معیارهای قابل اجرا و مراحل کیفیت را داراست (یعنی بدون هر اشتباه مربوط به زبانشناسی، ترجمه و یا فنی باشد.) این بدین معنی است که می بایست تمام اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد (پیشرفت ها، اصلاحات،‌ جا به جایی ها، سازماندهی های دوباره). مرحله ی بازبینی مرحله ای مترقی است که مطالب ترجمه شده را با تمام نیازهای قابل اجرا و البته با قوانین هنر توافق می دهد.

لازم به ذکر است که مترجمان آموزشی معمولا مرحله “بازبینی مشترک” را در نظر می گیرند (یعنی مترجمان کارهای یکدیگر را بازبینی می کنند.) که هر موقع امکان آن وجود دارد خیلی خوشایند است و هر موقع که صحبت از کیفیت نهایی شد،‌انجام چندین مرحله از تصحیح نوشتاری و بازبینی کاملا ضروری است.

توجه: با توسعه فناوری های صوتی، مرحله بازبینی مکررا مورد استفاده قرار می گیرد که همراه با ایجاد تغییرات و اصلاحات مورد نیاز توسط مترجم است.

به طور معمول، تمام مترجمان می بایست ترجمه های خود را کنترل کیفیت نمایند. همانطورکه آنها تمام تغییرات و اصلاحات لازم را انجام خواهند داد، همین کار را نیز در مرحله بازبینی انجام می دهند. هنگامیکه نیازهای کیفی به طور خاص و قطعی صورت گرفت، تمام بررسی ها و کنترل کیفیت بر عهده ی کارکنان متخصص است.

ج) ویرایش بعد از ترجمه

ویرایش بعد از ترجمه یعنی بررسی، تصحیح نوشتاری و بازبینی ترجمه هایی که توسط هر نوع ماشین ترجمه انجام گرفته است. ترجمه ی ماشینی در حال گسترش و بازگشت و طبق گفته ی برخی، همراه با انتقام است: ویرایشِ ترجمه ی خودکار یا ماشینی سیستماتیک است مگر اینکه مشتری آماده ی طرح ایده ای نا به هنجار از اجزاء متن زبان مبدا باشد که توسط ترجمه ماشینی تهیه شده است-که اتفاق نادری هم نیست. این یعنی هر دو: الف) مطرح کردن هر تغییری که لازم است تا متن ترجمه شده را هم از لحاظ قابل خواندن یا تحویل بودن ارائه دهد.-که بستگی به کیفیت مورد نیاز مشتری دارد. و ب) اصلاح کردن جداول تنظیم یا الگوریتم ها تا اشتباهات دوباره رخ ندهند.-یا پیشنهاد اطلاحات.

با وجود اعتبار فرایند ویرایش، این فرایند می تواند کاری جالب و کامل کردنی باشد، خصوصا هنگامیکه شامل هم ترجمه و هم مهارت های فناوری اطلاعات در توسعه ی سیستم های ترجمه ماشینی موثر است. از نظر بیشتر مترجم ها، فرایند ویرایش موضوعی کاملا جذاب است.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

 

تقسیم بندی افراد دخیل در تولید و ترجمه متن

آشنایی با افراد مختلف و دخیل در روند تولید متن و ترجمه

تقسیم بندی افراد دخیل در تولید و ترجمه متن، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لذا، از آنجایی که دانستن این مسئله نه تنها برای مترجم بلکه برای مشتریان نیز ضروری به نظر می رسد، ما در اینجا به آن می پردازیم. لازم به ذکر است در متن ذیل متن بروشور یک محصول می باشد. اگر شرایط عملی پیرامون تولید متون چند زبانه را بررسی کنیم، می توانیم گروه های زیر را پیشنهاد کنیم:

 • آغاز کننده ی متن
 • نویسنده/ تولید کننده ی متن
 • آغاز کننده ی ترجمه
 • مترجم
 • کاربر

۱- آغاز کننده متن:

آغاز کننده ی متن  شخص یا نهادی است که مسئول تولید متن اصلی در زبان مبدأ می باشد.

۲- نویسنده/ تولید کننده ی متن:

سپس آغاز کننده ی متن از نویسنده (که ممکن است درون سازمانی یا پیمان کار مستقل باشد) می خواهد که متن را تولید کند.

۳-آغاز کننده ی ترجمه:

شخص یا نهادی است که مسئول آغاز فرایند ترجمه است. این شخص معمولا  همان آغاز کننده ی متن است با این تفاوت که آغاز کننده ی ترجمه ممکن است بخش یا مدیریت دیگر همان شرکت باشد. انگیزه های فرایند ترجمه شبیه انگیزه های فرایند تولید یک متن است، که می تواند علاقه ی وارد شدن به بازارهای جدیدی باشد که در آنجا متن نه تنها روشی برای آموزش مشتریان بلکه «نماینده ی رسمی» آن شرکت و محصولاتش نیز است. انگیزه ی ترجمه ممکن است لزوم تبعیت از ملزومات قانون باشد همچون قطعنامه ی س۴۱۱ «شورای اتحادیه ی اروپا» که در آن آمده است «راهنمای محصول باید به زبان مشتریان نوشته شود» صرف نظر از اینکه محصول ساخت کجاست («شورای اتحادیه ی اروپا» ۱۹۹۸: ۳). آغاز کننده ی ترجمه، متن و برخی از انواع دستورالعمل ها را برای مترجم می فرستد.

۴- مترجم:

مترجم اغلب باید به تجربه های پیشین و دانش قبلی خود از قواعد ادبی متون هر دو زبان متکی باشد. بنا براین مترجم، با استفاده از دانشی که از هر دو زبان دارد، که شامل روش های تهیه ی متون تاثیرگذار به زبان مقصد، دانش موضوعی ودرک نیاز، انتظارات وخواسته های خوانندگان می شود، درحالیکه همزمان از مطابقت خواسته های مشتریان با ملزومات قاونی متن اطمینان می یابد، نسخه های خارجی متن راتولید می کند. سپس ترجمه در اختیار کاربر قرار می گیرد، کسی که نشانگر آخرین مرحله ی این فرایند است.

۵- کاربر:

به گفته ی «هولز-مانتری» (۱۹۸۴: ۱۱۱)، کاربر عامل اصلی تهیه ی متن مقصد می باشد. زمانی که متون تخصصی ترجمه می شود، دو دسته کاربر وجود دارد: کاربر زبان مبدأ و کاربر زبان مقصد. اگرچه این دو کاربر در ظاهر از لحاظ نیاز هایشان کاملا متفاوت هستند، به عبارت دیگر در مورد زبان متن، اهداف کلان مشترک خاصی دارند، مثلا هر دو می خواهند نحوه استفاده از یک محصول را یاد بگیرند. با این وجود این هدف ممکن است از راه های گوناگونی محقق گردد. این زمانی است که نویسنده ومترجم متون تخصصی هدف مشترکی دارند و مشخص می کنند کاربر مربوط چه می خواهد وچگونه باید آن را برآورده کرد. جهت انجام ترجمه ای کارآمد، مترجم باید به خوبی کاربر رابشناسد ودرک نماید («ریس» و «ورمیر» ۱۹۸۴: ۱۰۱).

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

         دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

هدف از ترجمه ی متون تخصصی

هدف از ترجمه ی متون تخصصی

هدف از ترجمه ی متون تخصصی در مطالب ذکر شده ما را به سمت بررسی هدف ترجمه ی اینگونه متون  هدایت می کند. هرچند توجیه پذیری، موجب می شود که بگوییم هدف ترجمه ی متون تخصصی انتقال اطلاعات تخصصی است، اما این فقط نیمی از حکایت است.

درست است که متون تخصصی سودمند است («پینچاک» ۱۹۷۷: ۱۸) و اختصاص دارد به اینکه برای اهداف نسبتا محدود به کار رود، بدین معنی که اطلاعات را به صورت واضح به خوانندگان زبان مقصد ارائه دهد، اما ترجمه ی متون تخصصی چیزی بیش از انتقال اطلاعات می باشد. در عوض چالش رابطان متون تخصصی اطمینان از انتقال حتمی تمام اطلاعات مربوط است اما همچنین این است که اطلاعات به روشی انتقال یابد که خوانندگان بتوانند به طور راحت، درست و موثر از آن ها استفاده نمایند. در واقع، این هدف به طور مختصر همانند هدف نگارش متون تخصصی است، به طوریکه واقعا تعجبی ندارد، که اساس ترجمه ی متون تخصصی را شکل می دهد به گونه ای که مواد اولیه ی فعالیت ترجمه را فراهم می کند.

 

 

هدف از ترجمه ی متون تخصصصی، ارائه ی اطلاعات تخصصی جدید به خوانندگان جدید، نه ایجاد دوباره ی متن مبدأ، به خودی خود، یا اشاره به سبک یا زبان آن است. ترجمه ی متون تخصصی، یک خدمت ارتباطی است که در پاسخ به تقاضاهای کاملا مشخص برای اطلاعات تخصصی تهیه می شوند که به راحتی قابل فهم هستند ( در صورتی که قابل درک و واضح باشد و اطلاعات را سریع منتقل کند).

ترجمه به عنوان خدمت یا اقدامی ارتباطی، به طور اجتناب ناپذیر به مردم وابسته است.

در بنیادی ترین سطح، می توانیم بگوییم که این اقدام ارتباطی، نویسنده، مترجم و خواننده را در بر می گیرد. این امر روش استاندارد بررسی فرایند ترجمه است. در هر حال به جز در مورد اصلی ترین بحث ها، این روش بسیار سطحی است.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

سخنی چند در باب ترجمه متون تخصصی و علمی

ترجمه ی متون تخصصی و علمی

ترجمه ی متون تخصصی و علمی، یک اصطلاح عام می باشد که برای اشاره به علوم محض، تحقیقات در علوم کاربردی و فناوری به کار گرفته می شود. اما فقط این موضوع نیست که ترجمه ی متون تخصصی را از علمی متفاوت می کند. ترجمه ی متون تخصصی (و ارتباط تخصصی، که در ادامه به آن می پردازیم) را می توان از پایه بر اساس ویژگی های زیر ترسیم کرد:

 1. موضوع
 2. نوع زبان
 3. هدف

برای مثال ممکن است، یک مقاله ی علمی را ترجمه کنیم که مرتبط با مفهوم قدرت محرک های الکتریکی و تاثیر عبور جریان الکتریکی در یک جسم رسانا باشد، که با فرمول ها، فرضیه ها، بحث ها و محاسبات کامل می شود یا حتی می توانیم راهنمای نصب یک موتور الکتریکی را ترجمه کنیم. هر دو متن بر اساس این اصل است که با عبور دادن جریان برق از یک رشته سیم، یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که نیرویی دارد و این نیرو در گوشه های سمت راست سیم فعال است. تفاوت در روش استفاده از دانش و نشان دادن آن است. و این یک تفاوت اساسی بین ترجمه ی متون تخصصی و علمی می باشد که همچنین نوع زبانی را که در متن استفاده می شود تحت تاثیر قرار می دهد.

مقاله علمی

در مقاله ی علمی امان در مورد قدرت محرک های الکتریکی، هدف مورد نظر بحث، توضیح، توجیه، تاثیر، انتقال، تبدیل و احتمالا سرگرم کردن است. نویسنده برای ارائه ی اطلاعات به شیوه ای جذاب، قابل تأمل و تاثیرگذار، از گستردگی کامل زبان، در محدوده ی اصول و قواعد ادبی خاص، استفاده می کند. در بعضی موارد، این متون حتی با متون ادبی هم مرز می شوند، به طوریکه همان ابزار و استراتژی هایی در مورد آن- ها استفاده می شود که نویسنده ی داستان کوتاه و رمان نویس استفاده می کنند. زبان علمی ممکن است کاملا رسم باشد (مانند مقاله های روزنامه ها) و، درست مثل متون ادبی، اغلب گستردگی قابل ملاحظه- ای دارد. چنین متونی همچنین از استراتژی های بدیعی متنوعی، همچون لغات و اصطلاحات یونانی و لاتین و ترکیبات اضافی و مرکب مختلفی استفاده می کنند.

از طرفی کتاب ها و مجله های علمی معروف که زیرشاخه ی متون علمی را تشکیل می دهند به داشتن لحنی گرایش دارند که کمتر رسمی و در صورت امکان بیشتر وابسته به روزنامه نگاری باشد اما همچنان قادر به تغییر بین سبکی با نشاط، دوستانه و لحن رسمی تر «علمی» باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

متون فنی و تخصصی

شورای نویسندگان ملی (NWU) در این امر مدعی است که حداقل سه نوع مختلف نوشته ی فنی وجود دارد، که واژه ی کلی «نوشته ی فنی» آن ها را در خود گنجانده است. این سه نوع از قرار زیرند:

آموزش تکنولوژی:

متون فنی و تخصصی در آموزش تکنولوژی شامل نوشتن در مورد تکنولوژی برای مخاطبان غیر حرفه ای است. محصول این نوع نوشته شامل راهنمای سخت افزاری و نرم افزاری، راهنمای مدیریت سیستم، گزارشاتی از خوانندگان غیر متخصص، مقالاتی سودمند برای عموم مردم، بیانات موثر و … است.NWU اشاره می کندکه نویسندگان در این زمینه تنها به همان میزان به دانش فنی نیازمند هستند که یک خواننده بارز نیازمند است، یعنی به دانش فنی زیادی نیازمند نیستند.

نوشته فنی سنتی :

نوشته فنی سنتی شامل نوشتن برای مخاطبان حرفه ای است. نویسندگان در این زمینه معمولا به سابقه فنی استواری نیازمندند تا بتوانند به ایجاد راهنماهای نگهداری و تعمیر، مقالات علمی، راهنمای برنامه ریزی و مشخصات فنی لازم بپردازند.

بازاریابی تکنولوژی :

بازاریابی تکنولوژی که با نام مارکون نیز شناخته می شوند، شامل نوشته های بازار فروش، مواد تبلیغی و مصالح رسانه ی جمعی شرکت های تکنولوژی می شود. در این حوزه NWU ذکر می کند که نویسندگان به طور کلی تنها به همان سابقه فنی مخاطبانشان نیازمند هستند، به این منظور که به ایجاد مصالح بازار یابی، صفحات ویژه، بروشور و خبرنامه بپردازند.

ماهیت اسناد فنی

در تلاش برای توضیح ماهیت نوشته فنی و آنچه که تولید می کند، سودمنداست که به مشخصات کلی اسناد فنی نگاهی بیاندازیم. مارکل مرور کلی سودمندی از اسناد فنی و تولید آن تهیه کرده است. برای شروع، ذکر این نکته لازم است که اسناد فنی همیشه خوانندگان خاص خود را مورد خطاب قرار می دهند. حال می توانیم بحث کنیم که بسیاری از اسناد غیر فنی مخاطبان خاص خود را نشانه گیری می کنند، اما اسناد فنی درباره مخاطبان مورد هدف خود دقیق تر از اسناد دیگر است. اسناد فنی که ایجاد می شوند منحنی سن، شغل، تجربه، دانش، سابقه ی زیاد، وظایف، مشکلات و منظور و هدف ها را در نظر دارند.مضمون ، رویکرد، ساخت، سطح جزییات، سبک، واژگان فنی و … همگی مناسب این خلاصه پرونده هستند.

 

اسناد فنی به خوانندگان خود در حل مشکلات کمک می کنند. مارکل می گوید که« ارتباط فنی به این معناست که خلاقیت نویسنده را ابراز کند یا خوانندگان را سرگرم کند، می خواهد به خوانندگان در یادگیری یا انجام کاری کمک کند. همچنین که پیش از این ذکر شد، به طور کلی خوانندگان اسناد فنی به خودی خود هدف نیست. به طور معمول مردم متون فنی را می خوانند به این منظور که بتوانند از عهده ی انجام کار دیگری برآیند، برای مثال چگونگی استفاده از نرم افزار را یاد بگیرند، یا در مورد جزئیات طراحی  وسیله ای خاص چیزی بدانند.همانطور که دوربین نقل می کند، « نوشته ی فنی تکنولوژی» را برای کاربر مناسب می کند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

          دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

نمای کلی از کار مترجم

شمای کلی از کار مترجم

تمام فعالیت های دخیل در فراهم آوردن ترجمه به سه بخش تقسیم می شود:

الف) فعالیت های پیش از ترجمه ب) ترجمه ج) بعد از ترجمه

در واقع فعالیت های پیش از ترجمه به آن دسته فعالیت هایی را شامل می شود که مترجم تا لحظه ی دریافت اسناد این فعالیت ها را انجام می دهد مثل : هرچیزی که با دستیابی به این کار مرتبط است، حساب کردن برآوردها، مذاکره با مشتری، مشخص کردن حقوق و بستن قرارداد.

ترجمه نیز به ترتیب به سه بخش تقسیم می شود:

 1. پیش از انتقال ۲٫ انتقال ۳٫ بعد از انتقال

بخش پیش از انتقال شامل تمام اعمالی است که به ترجمه واقعی منتهی می شود، شامل: تهیه کردن اسناد ترجمه، جستجو در میان مدارک، تنظیمات، تقویت حافظه، شناسایی واژگان، تصمیم گیری در انتخاب ها و غیره.

انتقال، فعالیت اصلی شناخته شده ای است که شامل جابه جایی ترکیبات زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر است. فعالیت های بعد از فرایند انتقال شامل کارهایی است که می بایست برای کیفیت لازم کار ترجمه و معیار مقدم بر تحویل مطالب ترجمه شده انجام شود. این امر بیشتر مربوط به کنترل کیفیت و ارتقاء است. این مرحله همچنین شامل قالب بندی و اقدامات گوناگون برای تحویل است.

فعالیت های بعد از انتقال شامل تمام فعالیت هایی است که به دنبال آن مترجم می بایست اسناد ترجمه شده را تحویل دهد. بخش بعد از انتقال، ممکن است ترکیبی از اسناد ترجمه شده باشد. (درست همانطور که در شبه زیرنویس ها، دسته بندی مقدم در چاپ، ادغام در یک وب سایت یا موزیک بین المللی و غیره وجود دارد.)

اما، اغلب تمام شغل های اجرایی و اداری، بایگانی از پروژه های انجام شده را دارند. واژگان و اصطلاحات جمع آوری شده برای استفاده ی آینده و خیلی چیزهای دیگر را می توان از این بایگانی ها دریافت نمود.

در ادامه برای اینکه موضوع مشخص شود، ترجمه را می توان بر اساس نوع سطح فکر، ابزار، نرم افزار و روندهای مورد نیاز و مورد استفاده را به چهار دسته شناخته شده طبقه بندی کرد، که شامل:

 1. ترجمه ای که انسان آن را انجام می دهد.
 2. ترجمه به کمک حافظه
 3. ترجمه ی انسان با کمک کامپیوتر
 4. ترجمه ای که قسمت یا تمامی آن بطور خودکار ترجمه شده است یا همان ترجمه ی ماشینی

هنگامیکه به کارهای مترجمان رجوع می کنید می بینید که آنها از تمام دسته بندی های بالا در ترجمه هایشان استفاده کرده اند، اما این دسته بندی ها اغلب به طور مشترک و به طور نصفی استفاده می کنند. ترجمه ی متن وب سایتی با محتوای بیماری مثری که شامل آزمونی برای سیستم مدیریتی بنا به تشخیص خود است. می توان از آن به عنوان ترجمه ی چند رسانه ای (یا حتی ترجمه ی چند مدل) ترجمه ی پزشکی یا، شاید بیشتر بتوان آنرا بومی سازی نامید. این در حالی است که ترجمه ی تجزیه و تحلیل آزمایش دی . ان . ای (DNA) در روند بازگردانی مجرمین را بتوان ترجمه ی قضایی فنی دادگاهی نامید.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید