بخش وبلاگ ایران مترجم

ترجمه اسناد

اغلب وکلا را به دلیل شیوه پیش نویس قدیمی یا غیر مصطلح شان مورد انتقاد قرار می دهند. در اسناد حقوقی انگلیسی اغلب کلماتی نظیر: “فوق الذکر”، بعد از این “،”بالاتر از این” ، ” در ذیل ” ، ” مذکور” ، ” این قبیل” و … یافت می شود. این کلمات در صورتی که مترجم به استفاده از آنها آشنا باشد اغلب در ترجمه رسمی و حقوقی مشکلات بزرگی ایجاد نمی کنند.  به هر حال ویژگی اصلی زبان اسناد حقوقی خصوصی مکتوب به زبان انگلیسی که موجب چالش در ترجمه می شود ،استفاده از سلسله کلمات است.

در بند های قرارداد مذکور قسمت قبل مثالهایی از این مورد را دیده ایم نظیر قانون قضایی آیین نامه، حکم، تصویب نامه، دستورالعمل، محدودیت، تعادل، ممنوعیت، مداخله یا مصادره، اصلاح یا دگرگونی و سند یا توافق نامه ی اصلاحی، تفسیر شده، ضمیمه، تغییر یافته، جایگزین شده، مقدمات، توافق نامه ها، نمایندگی ها یا تعهدات. برخی این موارد را  لفاظی یا درازنویسی می دانند. سلسله کلمات اغلب مترادف هستند. مثال های زیر از قراردادهای انگلیسی نمونه آورده شده است:

هرطرف اذعان می کند که همه ی خطرات برای مسئولیت ها، مخارج، تلفات، خسارات، هزینه ها (شامل هزینه های حقوقی بر اساس غرامت کامل وچه بوسیله ی حزبی صورت گرفته یا بر او اعمال  شده)بجز به همان اندازه که مستقیماً به سبب سهل انگاری یا نقض طرف  الف این قرارداد به وسیله ی طرف الف ایجاد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم به دلیل استفاده طرف الف یا افشای اطلاعات طرف ب و /یا نتایج ناشی از این قرارداد را بر عهده می گیرند.

ترجمه اسناد و مدارک

ترجمه اسناد و مدارک

سلسله کلمات می تواند شامل یک سری اسامی، افعال، صفات، قیدها و عبارات دیگر باشد. برای مثال:

به موجب این قرارداد هر طرف اذعان می کند که خود او و یا مشاوران، نمایندگان، مشاوران حقوقیش ممکن است با توجه به موضوع قرارداد حقایقی متفاوت یا افزون بر حقایقی که هم اکنون از آن اطلاع دارند یا معتقدند که حقیقت دارد، آگاهی یابند. اما قصد آنها این است که بدین وسیله، کاملاً، بالاخره، قطعاً و برای همیشه، بر اساس مقررات این قرارداد تمام تعهدات، مطالبات، اختلافات و تفاوت هایی را که در میان آنها به هر طریقی در رابطه با موضوع این قرارداد وجود دارد،ممکن است وجود داشته باشد، یا هرگز وجود نداشته باشد توافق کنند.

اعتقاد براین است که این عقیده به تاریخ اولیه باز می گردد. عقیده زبانی آنگلو ساکسون اولیه پیوستن دو واژه مشابه با معنای وا بسته نزدیک به هم بود، و اغلب نیز دارای همگونی آوایی بودند. مثل دیگر قبایل آلمانی، آنگلو ساکسونها در زبان حقوقی از تجانس آوایی بسیار استفاده می کردند و این شیوه در زبان انگلیسی متدوال امروزی یافت می شود :حمایت و ممانعت“aid and abet” ،شهرت و ثروت  ، “fame and fortune” ، قدرت و کمال“might and main” نو و بدیع ““new and novel،بخش و قسمت “part and parcel” ، صحیح و سالمsafe and sound””. ملینگکاف اشاره می کند که این دو جزئی کردن با کمی تغییرات در قانون فرانسه و انگلستان  قرون وسطی ادامه یافت. این دو جزئی کردن کلمه با آوردن واژه های بومی انگلیسی در اول و معادل فرانسوی آن به عنوان کلمه دوم ایجاد می شود.

ترجمه رسمی قرارداد

برای مثال، ثبت کردن و نقض کردن “ break and enter” ، اعتراف کردن و اقرار کردن “acknowledge and confess” ،اموال و دارایی, “ good and chattels”دریافت کردن و بدست آوردن“had and received” ، وصیت و وصیت نامه “will and testament” و مناسب وشایسته “fit and proper”عقیده دو جزئی ها و سه جزئی ها بعد ها به سلسله کلمات با بیش از دو یا سه واژه مترادف افزوده شد. مثالی در این باره،  سلسله کلماتی است که در هنگام انتقال مالکیت زمین از شخصی به شخص دیگر استفاده می شود: واگذاری رسمی، معامله، فروش، ناسازگار بودن،واگذار کردن، حواله کردن، انتقال دادن، نصب کردن و تثبیت کردن، چنانچه تکثیر کلمات به تعداد زیاد موجب امنیت می شود.

دلیل استمرار این عقیده زبانی در اسناد حقوقی انگلیسی و نیز ترجمه حقوقی این است که چنین سلسله کلماتی برای رساندن معنای جامعیت کل استفاده می شود، به این معنی است که تمام موقعیت ها و احتمالات ممکن را در بر گیرد. وکلا به بی نهایت محتاط بودن گرایش دارند و می خواهند مراقب تمام موقعیت هایی باشند که احتمال دارد در آینده رخ دهد یا ندهد. به همین دلیل وکلا به زیاده گویی روی می آورند. این حقیقت از آنجا ناشی می شود که زبان قانونی انگلستان کاملاً وقف عباراتی تکراری شده که زمانی پیامد های حقوقی متفاوتی داشته است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۸۷ الی ۸۹)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و مترجم حقوقی

مهارت در ترجمه رسمی و حقوقی شامل متغیر های مختلف توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای و توانش راهبردی ترجمه ای در متن موقعیتی دربر دارد که در آن متغیر های بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند و همه با هم بر روی محصول نهایی ترجمه با درجات مختلف تاثیر می گذارند. متغیرهای درونی شامل توانش زبان ترجمه ای، ساختارهای دانش ترجمه ای، توانش راهبردی ترجمه ای هستند و متغیر های بیرونی: موقعیت،هدف، مخاطب، مکان، زمان و سایر متغیر هایی که در این حیطه عملی فعالیت می کنند می باشند.

عوامل بیرونی به طور همزمان در تمام کارهای ترجمه حضور ندارند. مهارت در ترجمه فقط زمانی قابل مشاهده است که سه متغیر در متن مشخص شده و برای ایفای کار ترجمه قرار گیرند. در زمینه ایفای کار ترجمه متغیر های مختلف در تعامل با هم و عوامل بیرونی هستند، تعامل میانی و درونی و در نهایت بر ترجمه تاثیر می گذارند. در مفهوم، ترجمه فرآیندی دو مرحله ای، بیرونی و درونی است که با درجات مختلف بر نتیجه پایانی اثر می گذارد. متغیرهای مختلف می توانند در طول ترجمه دستکاری و عوض شوند. سه موضوع توانش با تکنیک و متد های ترجمه که توسط مترجم در برخورد با مسایل خاص ترجمه استفاده می شوند متفاوت هستند.

از متغیرهای بیرونی، منابع موجود برای مترجم قابل ذکر است. با ظهور تکنولوژی اطلاعات به ویژه تکنولوژی  CAT از سال ۱۹۸۰ مترجمان با چالش ها و تغییراتی در محیط کارشان روبرو شدند. هر چند موضوع ترجمه رسمی و مترجم حقوقی که انتقال پیام از زبان مبدا به مقصد است بدون تغییر باقی مانده، ابزارها و وسایل کمکی کار مترجم بسیار تغییر نموده است.

مترجم حقوقی

مترجم رسمی

مترجم رسمی

این بدین معنا است که مترجم رسمی نیاز مفرطی به استفاده از منابع جدید دارد. به عبارتی گاهی اوقات مترجم علاوه بر استفاده از توانایی های رایانه ای و مهارت های اضافه در مورد کامپیوتر و CAT  نیاز به آگاهی در زبانشناسی عامه پسند و مهارتهای ترجمه حقوقی که پیشتر ذکر شد دارد. حدود ۲۰ سال قبل ابزار مورد استفاده مترجم خودکار، کاغذ و فرهنگ لغت بود و در زبان های اروپایی ماشین تحریراستفاده می کرده اند.

کامپیوتر، انتقال الکترونیکی اسناد مثل ایمیل، اینترنت و ابزارهای جستجو از وسایل امروزی مترجم است. برای بسیاری از مترجمان به ویژه گروهی که در سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملیتی کار می کنند، سیستم CAT در بردارنده حافظه ترجمه، پایگاه اصطلاحات فنی و دستگاه ترجمه رسمی و حقوقی است. برای مترجمان حقوقی،CAT  و تسلط به کامپیوتر و مهارتهای تحقیق امری ضروری شده است، به خصوص برای ترجمه اسناد حقوقی بین المللی که نیازمند مراتب بالایی از صحت و انسجام است.

در مجموع در این فصل توصیفی کلی از توانش ترجمه ارائه گردید که برای اکثر مترجمان تخصصی مانند مترجمان حقوقی کاربرد دارد. همچنین ما معتقدیم که توانشی نهفته در تمام مترجمان کاردان ازجمله مترجم حقوقی وجود دارد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۵۱ الی ۵۳)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و قانون عرفی و مدنی

اسناد حقوقی خصوصی کشورهای مختلف به یک صورت نوشته نشده اند خصوصاً تفاوت های عمده ای در پیش نویس اسناد حقوقی در قانونگذاری قانون عرفی و مدنی است. برای مثال زوگرت و کوتز بر این موضوع اشاره می کنند که قرار دادها و وصیت نامه ها در قانون عرفی انگلیس ممکن به شیوه زبانی که حقوقدانان قاره ای را قطعاً در قرون وسطی متوقف ساخته است، پیش نویس شده باشند. برای مثال در آلمان اجاره نامه صرفاً این طور نوشته خواهد شد: صاحب ملک به مستاجر این ملک را اجاره می دهد… اما در بریتانیا یا حوزه آمریکا اجاره نامه ممکن است چیزی مثل این باشد:” مالک اجاره داده است و بر طبق این سند به مستاجر واگذار و اهدا می کند و اجاره می دهد و مستاجر مذکور موافقت کرده است که مکان مورد نظر در ساختمان مسکونی را بگیرد و اجاره کند و به موجب این سند آن را بگیرد و اجاره کند…”

ترجمه رسمی اسناد حقوقی

مطالعه اخیر به وسیله ی هیل و کینگ (۲۰۰۴) ” چگونه قراردادهای آلمانی با واژه های کمتر همین کار را انجام می دهد؟” که قراردادهای تجاری آمریکا و آلمان را مقایسه می کند، می تواند بینشی در مورد شیوه های گوناگون پیش نویس در اختیار ما قرار دهد. هیل و کینگ در مورد قراردادهای تجاری پیچیده حوزه آمریکا دریافته اند که:

_قراردادهای آمریکا بسیار طولانی هستند.

_توضیح ، شرایط (مهارت) و محدودیت بسیاری در زبان وجود دارد.

_زبان تخصصی در اسناد حقوقی و ترجمه های رسمی و حقوقی بسیار مهم است.

_زبان تخصصی از توافقنامه ای به توافقنامه ای دیگر نه خیلی یکسان اما مشابه است.

_قراردادهای نوع خاصی معامله در برآوردکلی مشابه اند اما زبان ویژه از قراردادی به قراردادی دیگر به طور قابل ملاحظه ای تغییر می کند.

در مقابل قراردادهای آلمانی به شرح زیر توصیف می شوند.

_قراردادهای آلمانی در مقایسه با قراردادهای آمریکا حدود ۲/۱ یا ۳/۲ آن سبکترند.

_توضیح ، شرایط محدودیت کمتری در زبان است.

_زبان تخصصی کمتری یافت می شود.

_زبان تخصصی از قراردادی به قرارداد دیگر تقریباً یکسان است.

_مقررات بسیاری از قراردادی به قرارداد دیگر کاملاً یکسان هستند.

همچنین برخی از بندهای نقل شده  در کتاب هیل و کینگ قابل توجه است. برای مثال، فرم های استاندارد بند گزینش دادگاه را مقایسه کنید.

ترجمه رسمی

         ترجمه رسمی و قانون

ترجمه رسمی و زبان غیررسمی

به نظر می رسد پذیرش زبان غیر رسمی و نیز در ترجمه حقوقی خصوصاً در موقعیت هایی که وجوه مشترک زیادی میان اسناد و مصرف کنندگان نظیر فرم استاندارد قراردادها و سیاست بیمه و غیره وجود دارد، موثر واقع شده است. به هر حال این به معنی کنار گذاشتن مفاهیم حقوقی اصطلاحات تخصصی یا کاربرد حقوقی نیست. سهولت به همان معنای ساده بودن نیست. گاهی به سبب ماهیت قانون ممکن است مفاهیم پیچیده و جملات بلند ضروری باشند و جزئیات می بایست شرح داده شوند.

استفاده از زبان ساده و قابل فهم کردن متن حقوقی به این معنی نیست که معانی و مفاهیم حقوقی در صورتیکه به شیوه سنتی تری پیش نویس شده اند بایستی تغییر کنند. باید توجه داشته باشیم که کلمات گوناگون غالباً دارای معانی گوناگونی هستند. زبان حقوقی و رسمی نشانه های متمایزی را در بر دارد. متون قانونی و حقوقی پیچیده اند زیرا مشاغل و روابط بشر پیچیده است. متون حقوقی هر دو اساسنامه ها و اسناد حقوقی خصوصی مطمئناً می تواند بر حسب قابلیت درک و قابلیت وصول پیشرفت کنند. به هر حال، زبان حقوقی زبان تخصصی است نه زبان روزمره. همانطور که پیشتر گفته شد این سبکی خاص ، ویژه ی کاربرد موقعیتیش در زمینه حقوقی است. ساده لوحانه است که فکر کنیم قانون را می توان به زبانی نوشت که همه بدون مراجعه به پارامتر های نهادی حقوقی و تاریخچه های فرهنگی کاملاً آن را بفهمند و درک کنند.

از نظر ترجمه…

از نظر ترجمه و نیز در ترجمه رسمی و حقوقی، جملات پیچیده و بلند غیر ضروری و معانی نامفهوم ترجمه را دشوار تر می سازد. این گونه جملات شانس انتقال معانی صحیح در تر جمه را کاهش و احتمال ابهام و دیگر نا معلومی های زبانی را افزایش می دهند. این نکته ای است که تنظیم کنندگان پیش نویس قانون بخصوص کسانی که متون حقوقی دو زبانه و چند زبانه هر دو اسناد حقوقی خصوصی و قانون گذاری را پیش نویس می کنند باید در ذهن داشته باشند.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷۳ الی ۷۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و زبان مبهم قوانین

زبان مبهم قوانین

در ترجمه رسمی و حقوقی زمانی یک کلمه، عبارت یا جمله مبهم است که بیشتر از یک معنی داشته باشد. ابهامات واژگانی و ساختاری یا نحوی هستند. کلماتی نظیر ‘right’ ‘’light’’ در انگلیسی برای مثال هر دو به عنوان اسم و صفت بسته به نحوه کاربرد آنها می توانند بیش از یک معنی داشته باشند. یک مرتبه هارت موردی را ذکر کرد که وصیت کننده ای (vessel)( ظروف/ قایق) خود را برای موصی له بر جای گذاشت آیا در اینجا منظور موصی ظروفش بوده یا قایقش یا هر دو.

به علاوه جمله ممکن است ابهام ساختاری یا نحوی داشته باشد. همانند مثالی که اغلب در این باره ذکر می شود The police shot the rioters with guns.” پلیس با اسلحه به آشوبگران تیر اندازی کرد”یا “پلیس به آشوبگرانی که تفنگ داشتند، شلیک کرد.” به طور کلی دادگاه های آمریکا در صورتی اساس نامه یا قراردادی را مبهم می دانند که مستعد بیش از یک تفسیر منطقی باشد. به نظر می رسد اکثر اختلافات حقوقی ناشی از ابهام واژگانی است تا ابهام نحوی.

مفهوم مبهم

در ترجمه رسمی یک اصطلاح مبهم یا غیر صریح است اگر موارد مرزی کاربرد حقیقی را قبول کند. وقتی می گوییم مفهومی مبهم است که هیچگونه حقیقت موضوعی واضحی وجود نداشته باشد خواه مفهوم به کار رود یا نه. مثلاً کلماتی مانند brown, bald, old  در انگلیسی و کلمات مفهومی یا مفاهیم گروهی نظیرjust , intelligent مبهم هستند زیرا به فضای تیره شاخص اشاره می کنند. مثالی دیگر واژه انگلیسی serious  در عبارت serious consequence  بدست خواهد آمد اگر رای اتحادیه اروپا با آن موافقت کند. واژه “serious” چه چیز رادر بر دارد:

جواز اقتصادی، اقدام کاری با شدت یا هر نتیجه دیگری. یکی از انواع ابهام، ابهام عمدی است با کلماتی نظیر religion , vehicle  و fruits در انگلیسی این نوع ابهام در قانون کاملاً رایج است از دادگاه ها اغلب خواسته می شود تا مثلاً واژه vehicle  را معنی کنند. همانطور که در مثال ” هیچ وسیله ی نقلیه ای اجازه پارک در اینجا راندارد. ” که در کتاب هارت ( ۱۹۹۴/۱۹۶۱) آمده واژه vehicle  مبهم است، با هر تفسیری که مثال این واژه می شود  می توان آن را به شکل های گوناگونی ترجمه کرد : ماشین،  آمبولانس یا اسکیت.

ترجمه رسمی و قوانین

منظور از عدم صلاحیت چیست؟

منظور از عدم صلاحیت چیست؟ چه میزان صدمه به بینایی لازم است تا کسی به علت معلولیت قانوناً نابینا محسوب شود؟ بزرگسال به چه کسی اطلاق می شود. برای مثال سن قانونی برای رانندگی، نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و رای دادن چه زمانی است؟ چه کسی به عنوان کارمند دولت برای اهداف اساس نامه رشوه محسوب می شود یا گوجه فرنگی میوه است یا سبزی؟ این موارد از جمله مثالهای دیگر در این باره هستند. برای این و بسیاری موقعیت های دیگر اغلب هیچ جواب یا راه حل آسانی وجود ندارد. اما بر اساس اصل none liquet ( این واضح نیست ) دادگاه هیچگاه حق ندارد که مسئولیت تعیین معنای حقوقی حکم را رد کند.

یک اصطلاح زمانی همگانی است که مناسب هر یک از چیزهایی باشد که تفاوتهایشان رد نشده یا لزوماً چشم پوشی نشده برای مثال واژه رنگین بر عکس نوع خاصی از رنگ قرمز یا آبی.

در ترجمه رسمی و حقوقی قوانین هم از احمل کلی و ابهام ، مشخصات زبان شناختی استفاده می کند و هم به آنها بستگی دارند. تشخیص عدم قطعیت زبان شناسی و نامعلومی قانونی امری ضروری است، عدم قطعیت زبان شناسی در ترجمه حقوقی به ویژگی های گوناگون زبان از جمله ابهام، دوپهلویی و دیگری عدم وضوح در کاربرد اصطلاحات زبان شناسی مربوط می شود که احتمالاً منجر به نامشخصی قانونی می شود. عدم قطعیت قانونی یا نا مشخصی قانونی به این معنی است که زمانی قانون نامشخص است که یک سوال از قانون یا از چگونگی اجرای آن در واقعیت هیچ جواب صحیح واحدی نداشته باشد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷۳ الی ۷۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی قرارداد

 واژگان در ترجمه قرارداد

ترجمه رسمی قرارداد جدا از واژگان قانونی منحصر به فردی که داراست لغات زیادی نیز در آن وجود دارند که در متون قانونی به کار رفته و دارای یک معنای معمولی و یک معنای قانونی تکنیکی هستند. این امر در زبان انگلیسی و نیز سایر زبان ها صادق است. بنابراین یکی از کارهای مترجم قانونی تشخیص معنای قانونی و تمیز دادن آن از معنای رایج و معمولی آن پیش از ترجمه درست به زبان مقصد است.

برای نمونه:

در ترجمه رسمی و قرارداد ها یا در ترجمه اسناد رسمی انگلیسی مرتبط با قوانین قرارداد، اصطلاحات قانونی که غالبا با آن مواجه میشویم شامل “offer” ایجاب ،”consideration” وجه التزام، “performance” انشا معامله، “remedy” جبران،  و “assgnment” واگذاری می باشد. این لغات در زبان انگلیسی دارای یک معنی معمولی هستند که در محیط های غیر قانونی به کار برده میشوند. این کلمات همچنین اصطلاحات تکنیکی قانونی هستند که از اهمیت قانونی ویژه ای در قوانین قراداد برخوردارند. در قوانین قرارداد انگلستان “offer” به تعهدی اشاره دارد که اگر پذیرفته شود یک توافق را تشکیل می دهد.

“Consideration” به قیمت پرداخت شده اشاره دارد و به فکر یا تفکر در کاربرد عادی آن اشاره ای ندارد. “performance” به انجام کاری اشاره دارد که بر طبق قرار داد یا شرط به آن نیاز است. قرار داد به واسطه انشا معامله بسته میشود. عبارت “specific performance” در قوانین قرارداد در واقع آن چیزی نیست که می گوید. آن در واقع بدین معنی است که در جایی که زیان ها باید جبران ناکافی برای نقض یک قرارداد باشند طرفین تحت قراداد ممکن است مجبور به انجام چیزی که توافق شده بود بر حسب دستور برای عملکردی خاص مثلا فروش، خرید یا اجاره زمین و یا بازیافت اموال شخصی شوند.

لغت “remedy”جبران، فقط راهی برای حل مشکل نیست  بلکه روشی قانونی است که به واسطه آن از نقض حقوق جلوگیری شده  یا مثلا برای زیان ها و یا قرار منع خسارت پرداخت میشود. “Assignment” در قوانین قرارداد و نیز در ترجمه قرارداد به معنی انتقال دارایی یا حق است.

دارالترجمه 911

         ترجمه قرارداد

قانون قرارداد

قانون قرارداد در حقوق عرفی انگلستان و نیز در ترجمه حقوقی غالبا به واسطه رویه قضایی کنترل میشود. این مسئله بر رویه قضایی استوار است که در طی چندین  قرن ابتدا در انگلستان توسعه یافته و سپس به سایر کشورهای مشترک المنافع گسترش یافته است. بعضی از اصطلاحات قانونی تاریخچه های طولانی دارند که در انحصار حقوق عرفی است. معمولا زمانی که آنها به زبانی از قانون مدنی و سایرین ترجمه میشوند مشکلاتی را نشان میدهند و معانی غالبا در ترجمه گم میشوند.

برای مثال:

لغات “Warranty” را در قانون انگلستان در نظر بگیرید. “Warranty” دارای یک معنی معمولی و نیز یک معنای قانونی است. در یک مورد اختلاف قراردادی از انگلستان،Oscar Chesss Ltd v Williams 1957 1 WLR 370  (دادگاه استیناف انگلستان) Lord Denning LG  در مورد معنی “Warranty” گفته است:

من لغت “warranty” را در معنای انگلیسی معمولی اش برای اشاره به تعهد الزام آور به کار میبرم. همه میدانند که وقتی کسی می گوید که “من آن را تضمین می کنم” یا “آن را ضمانت میکنم” یا “به شما قول میدهم که” منظورش چیست. منظور او این است که او خودش را برای آن متعهد میکند. این بدین معنی است که در قوانین انگلستان برای ۳۰۰ سال وجود داشته است. در طول ۵۰ سال گذشته بعضی وکلا از لغت “warranty” در بعد دیگری استفاده کردند.

آنها از آن برای اشاره به یک دوره کمکی در یک قرارداد که مجزا از دوره حیاتی است که آن را “condition” شرط می نامند. در انجام این کار، آنها نه تنها  از معنای عادی لغت” warranty”  بلکه  از ” condition” هم  دور شده اند. تا زمانیکه آنها این کاربرد تکنیکی را به حوزه واقعی اش یعنی برای تمیز قایل شدن بین یک دوره حیاتی که نقض آن حق رفتار با قرارداد را به گونه ای که به پایان رسیده است میدهد و یک دوره کمکی که این کار را نمیکند محدود کنند آسیبی وجود نخواهد داشت. اما دردسر زمانی به جود می آید که شخصی از لغت “warranty” در معنای معمولی اش استفاده کند و دیگری آن را در معنای تکنیکی اش به کار ببرد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۶۷ الی ۶۹)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و زبان قانون

ترجمه حقوقی و زبان قانون

زبان ذاتا مبهم است. این ماهیت زبان شناسی اغلب مشخص و درک نمی گردد. مردم اغلب تصوری دلخواه از زبان و نیز ترجمه رسمی و زبان قانون دارند و آن را امری جامع، مشخص، دقیق و متحدالکلمه می دانند. همان طور که اغلب نقل شده است، مردم تمایل به این دارند این طور تصور کنند که هر چیزی که قابل گفتن است، می تواند به وضوح گفته شود و هر چیزی که قابل فکر کردن است، می توانند به وضوح به آن فکر شود شاید نه! در کاربرد واقعی، زبان با چنین تصور دلخواهی فاصله دارد. علاوه بر این و به طور مهم جهان و رفتار انسان ذاتا نامشخص و مبهم اند و شامل قانون هستند.

ابهام، نامشخصی، عمومیت و دیگر مشخصه هایی از این قبیل، همان طور که فراگیرند به همان میزان مهم هستند. این ها کاستی های کاربرد زبان یا نقص در سیستم زبان طبیعی و « اشکال متداول آسیب شناسی زبانی » نیستند. عدم قطعیت زبان شناسی را نباید به عنوان مانعی برطرف شدنی در ارتباط اهمیت داد، زیرا زبان شناسی و استراتژیهای عملی اغلب اگر چه نه همیشه، بر چنین موانعی غلبه می کنند تا به ارتباطی موثر و موفق دست یابند.

در ارتباط با قانون، زبان مورد استفاده در قانون و دیگر بخش ها از جمله ترجمه رسمی، با نامعلومی یا « بافت آزاد »، همان طور که هارت (۱۹۹۴ /۱۹۶۱) آن را این گونه می نامد، « با هسته ی معنی معین » و « سایه روشنی از عدم قطعیت » توصیف شده اند. زبان حقوقی انگلیسی پر است از اصطلاحات نامشخص و مبهم. اصطلاحات حقوق انگلیسی همچون « بیطرفانه و معقول » و « فرآیند ناشی از حقوق » مبهم و پیچیده اند. پس اصطلاحاتی انتزاعی مثل « عدالت »، « تلاش به حق » و « تلاش های معقول » نیز این گونه اند. همان طور که قبلا گفته شد عدم قطعیت زبان شناسی امری ذاتی در زبان است و رفع نمی شود، بنابراین از سیستم حقوقی غیر قابل رفع است.

دارالترجمه 911

                          ترجمه رسمی

زبان حقوقی و زبانشناسی

با این حال، قانون و ترجمه حقوقی نیازمند دقت و صراحت است، ابهام و نادرستی به هر نحوی امکان دارد به  مخالفت ختم شوند. ابهام در زبان از « سایه روشن عدم قطعیت » ناشی می شود و اغلب موضوع مباحث حقوقی و جدال هاست. همان طور که شاوئر ( xi : 1993 ) می گوید، از سیستم های حقوقی انتظار می رود مباحثی را حل کنند که گاهی اوقات به دلیل نامعلومی زبان به وجود می آیند. همچنین، در ترجمه رسمی و زبان قانون بحث زبانشناسی بسیار گسترده بوده چنانکه نیاز به توضیحی مفصل دارد.

عدم قطعیت زبان شناسی، چه نامعلومی باشد، چه عمومیت یا ابهام، شامل عدم قطعیت درون زبانی هستند که یعنی عدم قطعیت موجود در زبان و عدم قطعیت بین زبانی یعنی عدم قطعیتی که در مقایسه دو زبان یا ترجمه زبانی به زبانی دیگر، بوجود می آید. در چنین مواردی کلمات، عبارات و جملات موجود در یک زبان هم ممکن است متغیر باشد یا نباشد، اما ابهام اضافی یا دیگر عدم قطعیت ممکن است در طی در نظر گیری دو زبان بوجود آیند. در نتیجه ممکن است پیچیدگی های بیشتری پدیدار گردد. حوزه های قضایی دو زبانه و چند زبانه کانادا و اتحادیه اروپا، مورد قانونی مناسبی در این رابطه در نظر گرفته است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۱۹ و ۲۰)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و معادل یابی

ترجمه رسمی و معادل یابی

در ترجمه رسمی یا به عبارتی ترجمه مفاهیم حقوقی کلمات متشابهی در زبان مبدا و مقصد وجود دارد که به طور معمول هنگام ترجمه در زبان مقصد استفاده میشود حتی اگر کاملا همسان نباشند. ممکن است معادل های نزدیک به هم یا متشابه و یا به صورت معادل های ناتمام بوده با وجود اینکه لازم است به عنوان معادل استفاده شوند. در این شرایط ممکن است معادل های معنایی به صورت معادل های ناقص در بعد مفهومی یا ارجاعی باشند.

برای نمونه واژه فرانسوی “droit” به معنی حق با واژه انگلیسی “Law “حق یا قانون ،از نظر مفهومی یکسان نیست. به طور کلی  از لحاظ مفهوم و چگونگی درک و اجرا، واژه droit   دارای معنای گسترده تری نسبت به Law در حقوق عرفی انگلیسی میباشد، شامل علم سیاسی و اخلاقی است. قانون از سایر نظام های فکری مجزا نیست اما شامل مطالعه سیاسی، اجتماعی، علوم اقتصادی و مدیریت عمومی میباشد که بر روی حقوق و وظایف شناخته شده در جامعه بر اساس قضاوت ایده آل تمرکز می کند. بنابراین در فرانسه ضرورت قانون زیر بنای ایده های کلی که به وجود می آید است نه در مقررات تکنیکی که به این اهداف ختم میشود.

ترجمه رسمی و حقوق عرفی

به عکس حقوق عرفی انگلیسی اساسا قانون را به عنوان پیکره فرآیند مقررات و راه حلی که نظام قضاوت را تشکیل میدهد می بیند، به طوری که توسط دادگاه ها اجرا میشود تا ادعای قانون کلی و مقررات اجرای ایده آل باشد. بنابراین میتوان گفت از نظر مفهومی و ارجاعی واژه فرانسوی” droit” و واژه انگلیسی  “Law” معادل های متشابهی نیستند. هر چند می بایست این دو اصطلاح را به عنوان معادل های زبانی در بسیاری از موارد در ترجمه استفاده  کنیم. همچنین واژه فرانسوی  droit constitutionnel و droit administratif دقیقا از لحاظ محتوی با ” constitutional law” قانون اساسی و ” administrative law” قانون اجرائی انگلیسی تطابق ندارند. با این وجود می بایست به عنوان معادل ترجمه شوند زیرا معادل جایگزین کاربردی دیگری وجود ندارد و هر ترجمه دیگری” اساسا غیر ممکن” است.

مثالهای بسیاری در ترجمه رسمی و حقوقی از واژگان هست که از نظر زبانی  معادلند، اما از نظر مفهومی و ارجاعی معادل نیستند یا در زبانهای متفاوت تقریبا معادلند. برای مثال  “good faith” حسن نیت و همتای آن “bona fide” حسن نیت در آلمانی و فرانسه کاملا یکی نیستند. “Bona fide” در حقوق مدنی و “good faith” در حقوق عرفی هر دو دربردارنده نیت و رفتار شرافتمندانه است اما در چند مورد با هم تفاوت دارند.

الف. مفهوم انگلیسی آن بی توجهی نیست، اما دیدگاه اروپایی غالبا بی توجهی عمده را به عنوان سوء نیت در نظر میگیرد.

ب. مفهوم اروپایی زمینه های وسیع تری را نسبت به معادل انگلیسی  در بردارد و شامل روابط محرمانه و حداقل اصول  در معاملات بازرگانی که از طرفین درگیر انتظار میرود میباشد.

مثال ذکر شده توسط Reniz(2001) اصطلاح ” The court of Appeal” دادگاه تجدید نظردر انگلیسی است و معادل آن در ایتالیایی  Corte d appello است. با توجه به اشاره Reniz (2001)، از آنجایی که دو حکم قضایی کاربردهای متفاوتی در نظام های حقوقی مربوط  دارند این اصطلاح انگلیسی معادل نسبی ایتالیایی میباشد. ترجمه تحت اللفظی بالقوه میتواند گمراه کننده باشد. “proprieta”  مثال دیگری از ایتالیایی است که غالبا به دارایی، ترجمه میشود. به ظاهر متشابهند اما همانطور که Reniz اشاره نموده(۲۰۰۱) اصطلاح انگلیسی “property” به معنای دارایی ریشه عمیقی در حقوق عرفی دارد و حوزه معناشناختی گسترده تری نسبت به اصطلاح ایتالیایی دارد که غالبا با واژه “owner ship” تا “property” مالکیت تطابق دارد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۵۷ الی ۵۹)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

ترجمه رسمی و اصطلاحات حقوقی

ترجمه رسمی و مفاهیم حقوقی

در حوزه ای از اصطلاحات قانونی، بخش ها و شاخه های مختلفی از قانون وجود دارند که مجموعه لغات خاصی را دارا می باشند. در خانواده قانون مدنی هم در قانون عمومی و هم خصوصی شاخه های اساسی مشابهی را در همه کشورهای این خانواده می توان یافت: قانون اساسی،  قانون اجرایی،حقوق بین المللی عمومی، حقوق کیفری ،قانون آیین دادرسی، قانون مدنی، قوانین تجاری، قوانین کارگری و غیره. همین تطابق و تشابه مقولات وضع شده را می توان در سطح پایین تری در نهادها و مفاهیمشان پیدا کرد. بنابراین عده ای معتقدند که مشکل مهمی در ترجمه لغات قانونی کلیدی در زبان های فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، یونانی یا پرتغالی در عرض این شاخه های قانون وجود ندارد.

شباهت مفهومی، درک قوانین خارجی را آسان می کند گرچه  قانون های اساسی هر یک از این  کشور ها ممکن است متفاوت باشد. با این حال،این بدین معنی نیست که شباهت ساختاری قوانین خانواده مدنی کامل است. مقولات یا نظرات متفاوتی که در یک قانون یافت میشوند ممکن است برای دیگران شناخته شده نباشد اما درک تفاوت های موجود در سیستم نسبتا آسان است.

با این حال اگر نهاد قانونی و قلمرو های قانونی حقوق عرفی و قانون مدنی را مقایسه کنیم تفاوت های مفهومی و ساختاری زیادی وجود دارد. در سالهای اخیر، پایگاه های داده های اصطلاحی متفاوتی با فناوری CAT به وجود آمده است. به عنوان مثال یوروداکتیوم اتحادیه اروپا، بلکه در سطح اصطلاحی و نه در سطح مفهومی باقی مانده است. هر چند یادآوری می کنیم که ترجمه حقوقی انتقال خود به خود مفهوم از یک زبان به دیگری نیست. بلکه توسط آگاهی از هر دو نظام حقوقی که با هم فصل مشترک دارند کسب میشود. همچنین از طریق  بررسی مقابله ای متن و اصطلاحاتی که ترجمه میشود.

وازگان قرضی

امروزه هنوز واژگان لاتین و لاتین انگلیسی شده بسیاری در قانون انگلستان به خصوص در اسناد مربوط به فرآیند های قانونی در آداب و رسوم حقوقی یا گفته های قانونی وجود دارد. همچنین بسیاری از واژگان فرانسوی که ترجمه شده است به صورت واژگان قرض گرفته و یا انگلیسی مآب می باشد و حتی در بعضی ساختارهای نحوی، نحوه ی کاربرد آن در انگلیسی حقوقی یافت میشود.نمونه هایی از اصطلاحات حقوقی متداول شده، هم مفاهیم حقوقی و هم نحوه کاربرد آن، که در انگلیسی امروزی استفاده میشود از فرانسه قرض گرفته شده است که شامل قرارداد، توقیف، ایجاد جرم، حریق عمدی، تهدید به ایراد ضرب، جرم، خسارت، جنایت، وارث، سرقت، ازدواج، خلافکاری، پول، سود،افترا و شبه جرم  از میان سایر واژگان می باشد.

واژگانی که خاستگاه فرانسوی دارند و مربوط به دادگاه میشوند شامل دعوا، تقاضای فرجام، وکیل دعاوی، پلیس قضایی،جایگاه متهم، ادعا، شکایت، وکیل دادگاه، خوانده، ایراد عدم کفایت عدله از طرف خوانده، شواهد، کیفر خواست، قاضی، قضاوت، هیئت منصفه، دادگستری، آزادی مشروط، و خواهان است.

همچنین قانون انگلیسی اصطلاحات اموال غیر منقول بیشتر فرانسوی است که شامل  متهم، دارایی منقول، واگذاری، حق ارتفاقی، دارایی، حق تملاک دائم، تقسیم مالکیت ارضی، اجاره ، پروانه، بهره، ملک، حراج، مال الاجاره، مالکیت اراضی، مستاجر، تجاوز به ملک غیر از بین سایر واژگان است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۸۴ الی ۸۸)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید