اصطلاحات حقوقی در ترجمه رسمی (بخش اول)

ترجمه رسمی و اصطلاحات حقوقی

ترجمه رسمی اصطلاحات حقوقی از زمره مسائلی است که کمتر بدان داستانی از بازدید نماینده رسمی آمریکا ازچین در سال ۱۹۴۰ نقل شده است. بازدیدکنندگان از سوال میزبان چینی راجع به امپراطور آمریکا حیرت کردند. معلوم گشت میزبان با تصور اینکه آمریکا امپراطوری بوده و واژه ”president” رییس جمهور که از انگلیسی به غلط به امپراطور در چینی ترجمه شده لقب رییس کشور بوده است. این ماجرا نوعی برداشت غلط در ترجمه به خصوص در ترجمه اصطلاحات رسمی  را نشان می دهد. این فصل، کاربرد اصطلاحات اصلی در حقوق و ترجمه آن را بررسی می کند. به طور کلی به ویژگیهای واژگانی زبان حقوقی با بررسی مقابله ای حقوق عرفی و حقوق مدنی می پردازیم.

 

موضوع اصطلاحات اصلی

کلمات اجزای سازنده زبان هستند. عموما باور بر این است که ویژگی بارز زبان حقوقی پیچیدگی و انحصاری بودن واژگان آن است. اصطلاحات حقوقی بارزترین ویژگی زبانی  زبان حقوقی به عنوان یک زبان تخصصی می باشد و همچنین یکی از علل اصلی دشواری در ترجمه اسناد حقوقی است. این ویژگی مشترک زبان حقوقی در اکثر زبانها یافت می شود اما هر زبان ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. واژگان حقوقی در زبان شامل مفاهیم حقوقی و کاربرد حقوقی گسترده است. این نتیجه و انعکاس دهنده قانون نظام حقوقی مشخصی است که از زبان حقوقی استفاده می کند. در قانون واژگان غالبا به یک نقطه اختلاف می رسند. در ترجمه به دلیل تفاوت های نظام مند در قانون بسیاری از واژگان حقوقی در یک زبان، معادل از پیش تعیین شده در زبان دیگروجود ندارند که منجر به دشواری زبانی و حقوقی می گردد.

ویژگیهای واژگانی، اصطلاحی و مشکلات زیادی در ترجمه حقوقی وجود دارد اما در اینجا فقط چهار موضوع اصلی کاربرد اصطلاحات را که در ترجمه حقوقی مشکل آفرین است و در تمام زبانها قابل کاربرد می باشد متذکر می شویم:

۱٫ موضوعات مفهومی  حقوقی و مسئله مفاهیم حقوقی معادل و غیر معادل در ترجمه

۲٫اصطلاحات حقوقی که به نهاد حقوقی و قانون محدود می شود

۳٫ تقابل اصطلاحات متداول با معانی حقوقی و هم معنایی حقوقی در زبان حقوقی به عنوان یک زبان تخصصی

۴٫ منشا تفاوت کاربرد اصطلاحات از ابهامات زبانی مانند گنگی و دو پهلو بودن است

ترجمه مفاهیم حقوقی

مفاهیم حقوقی گزیده ای از افکار و قوانین حقوقی اصلی در داخل یک نظام حقوقی هستند. مفاهیم در قانون از اهمیت برخوردارند. قانون نظام مند و سازمان یافته است.قانون غالبا با مقولاتی از قبیل حقوق جزا، حقوق مالکیت و حقوق قرارداد و شبه جرم توصیف می شود. مفاهیم حقوقی مقوله های موثقی هستند که انواع و اقسام قرارداد ها، موارد  و موقعیتها به آن معطوف میشود، نتیجه آن یک مجموعه قواعد، مقررات و معیارهایی است که قابل اجرا می باشند. مفاهیم حقوقی نقش مهمی در تعیین چهارچوب هر شاخه حقوقی دارد. از آنجایی که برای هدف ما زبان تخصصی لازمه ترجمه حقوقی است و ماهیت تخصصی زبان حقوقی نشات گرفته از استفاده گسترده مفاهیم است.

در نتیجه چالش مکرر پیش رو در ترجمه رسمی حقوقی، ترجمه مفاهیم حقوقی است. ترجمه این مفاهیم  غالبا محدودیت نظام حقوقی است. به عنوان مثال همانطور که متذکر شده مفهوم “theft ” دزدی، در قانون انگلیس و معادل آن  “Diebstah ” در قانون آلمان می باشد. تفاوتهای قابل توجهی در قوانین خاص هست که باعث پیدایش واژه “theft” میشود. بر اساس توضیحات Weisflog و قانون سرقت انگلیس در قانون انگلیس “theft” تصرف ریاکارانه اموال دیگری به قصد نگهداری دائمی آن است. طبق قانون آلمان کسی متهم به  “Diebstah” دزدی است، اگر مال منقول دیگری را به قصد تصرف غیر قانونی ببرد. علاوه بر این چگونگی تعریف ” Property “مال، در دو نظام حقوقی و سایر مفاهیم موجود در تعاریف نیز متفاوت است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۵۴ الی ۵۶)

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs