ترجمه انسانی در مقابل ترجمه ماشینی: چه کسی برنده است؟

ترجمه انسانی در مقابل ترجمه ماشینی: چه کسی برنده است؟

 

ترجمه انسانی در مقابل ترجمه ماشینی: چه کسی برنده است؟

صنعت ترجمه فقط یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر بطور چشم گیری پیشرفت کرده است و این شامل ماشینی شدن می شود. می دانیم که انقلاب صنعتی منجر به بیکاری میلیون ها نفر و جایگزینی ماشین ها شد. در آن زمان ماشین ها کارآمد تر، سریعتر و قوی تر از انسان ها بودند. این به این معنا است که امروزه بسیاری از افراد مشغول در زمینه های حرفه ای و صنعتی مختلف نگران هستند که چنین اتفاقی در رابطه با آنها نیز رخ دهد. بیایید با آن رو به رو شویم، پیشرفت چشم گیر تکنولوژی در سال های اخیر، هر روز منجر به بیکاری افراد زیادی می شود.

صنعت ترجمه نیز متمایز نیست

صنعت ترجمه فقط یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر بطور چشم گیری پیشرفت کرده است و این شامل ماشینی شدن می شود. ترجمه ماشینی به طور کامل و موثر مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه به عنوان ابزاری مفید برای ترجمه شناخته می شود. با این وجود بسیاری از مترجمان می ترسند که این ماشین ها در آینده ای نزدیک جای آنها را بگیرند و آنها را از کار بیکار کنند. در این برهه زمانی مترجمان انسانی غیر قابل جایگزینی هستند علاوه بر این استفاده از آنها به عنوان ویرایشگران ترجمه های ماشینی رو به افزایش است. زیرا ترجمه های ماشینی قابل مقایسه با ترجمه ی انسانی نیستند.

حال سوال این است، چه کسی برنده است؟ انسان یا ماشین؟ با در نظر گرفتن پیشرفت سریع تکنولوژی سخت نیست که تصور کنیم در آینده ای نزدیک ترجمه های ماشینی بسیار محبوب می شوند. در واقع این اتفاق در حال رخ دادن است، می بینیم که ترجمه های ماشینی در حال ارتقا کیفیت و دقت هستند بنابراین استفاده از آنها نیز افزایش می یابد.

ترجمه انسانی در مقابل ترجمه ماشینی

نگاهی به آینده

شاید روزی در آینده به نقطه ای برسیم که ببینیم کار تمام زبان ها تمام شده است. به نظر بعید می رسد، نه؟ ولی حقیقت این است که دیگر این موضوع بعید نیست زیرا در چندین دهه اخیر مفهوم وای-فای نیز بعید به نظر می رسید. شاید با کمک الکترونیک یا حتی انقلابی کوچک در ذهن انسان ها تمامی انسان ها بتوانند از طریق ارتباطات ذهنی با یکدیگر صحبت کنند. شاید بتوانیم از طریق ارتباطات ذهنی بتوانیم زبان ها را به سادگی به یکدیگر منتقل کنیم و بتوانیم ایده ها را مستقیما بدون استفاده از کلمات و در نظر گرفتن مسافت، زبان یا فرهنگ، انتقال دهیم. قطعا این ایده بسیار تخیلی به نظر می رسد ولی نیم قرن پیش نیز استفاده از تکنولوژی امروزه بعید به نظر می رسید. این مسئله قطعا داستان جالبی برای فیلم های علمی-تخیلی می شود.

از آنجایی که ذهن انسان ها با امواج الکتریکی کار می کند، گرفتن و انتقال این امواج از فردی به فردی دیگر دور از ذهن نیست. شاید تنها چیزی که الان به آن نیاز داریم این است که راهی برای این کار پیدا کنیم. بنابراین در نهایت این انسان ها هستند که برنده این جنگ می شوند.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs