ترجمه رسمی آنلاین و مترجم

مترجم رسمی

برای  مترجم حقوقی نکته این است که هنگام تلاش برای شناسایی و معلوم کردن معنی یک واژه خاص با چندین معنی حقوقی، فرد می تواند از بافتی که در آن واژه وجود دارد استفاده کند. این موضوع هم شامل بافت قانونی گسترده تری نظیر حوزه ای خاص از قانون، و هم بافت زبان شناختی فوری آن نظیر جمله، پاراگراف و کل متن میشود که لغت در آن به کار رفته است. با این حال، اگر فرد از معنی حقوقی دیگری که یک لغت روزمره ساده ممکن است داشته باشد آگاه نباشد و به غلط تصور کند که آن کلمه کاربرد معمولی دارد، ممکن است در اولین اقدام کمک لغت نامه یا اطلاعات مرجع را به حساب نیاورد. بنابراین در ترجمه رسمی متون حقوقی به طور کلی مترجم، مخصوصا آنهایی که آموزش ترجمه رسمی و حقوقی ندیدند نبایستی در وهله اول این تصور را بکنند که واژگان معمولی و رایج همیشه در شیوه معمولی استفاده می شوند. خواندن کلی و ارجاع متقابل به قوانین مربوطه ی موجود و دیگر متون حقوقی و ترجمه آنان همیشه مفید می باشد.

بعنوان مثال:

واژه “equity” تساوی، در ترجمه حقوقی هم دارای معنی معمولی و هم دارای معنای حقوقی است. در زبان انگلیسی بر اساس تعریف دیکشنری عمومی واژه” equity”  دارای معانی زیر می باشد:

  1. حالت، کیفیت، قضاوت منصفانه، بی طرفی و انصاف.

  2. در استفاده حقوقی:

الف) عدالت به کار برده شده در شرایطی که تحت پوشش قانون می باشد که با این حال متاثر از اصول اخلاقی و انصاف می باشد.

ب) سیستم قانونی که تکمیل کننده و خدمت کننده برای اصلاح اقتدار حقوق عرفی است.

ج) حق یا ادعای منصفانه

د) عدالت در بازپرداخت

  1. ارزش باقی مانده از یک تجارت یا دارایی فراتر از هر رهن بر آن و تعهد از آن بابت می باشد.

۴٫الف) ارزش بازار اوراق بهادار کمتر و هر بدهی متحمل شده

ب)سهام عام و سهام ممتاز

  1. سرمایه فراهم شده برای یک تجارت با فروش سهام

ترجمه رسمی آنلاین و مترجم

ترجمه رسمی آنلاین و مترجم

همانطور که پیشتر ذکر شد واژه “equity” تساوی، در زبان حقوقی اشاره به اصول قضاوتی دارد که در  اصل  توسط رئیس دیوان عالی انگلستان توسعه یافته است. اما اکنون چندین معنی مختلف دارد، هم دارای معنای معمولی و هم حقوقی می باشد. در ترجمه می بایست معانی حقوقی مختلف آن را در زمینه های متفاوت یا شاخه های قانون و همچنین معانی حقوقی آن را از معانی معمولی اش متمایز کنیم. به همین دلیل “equitable” اغلب در اسناد حقوقی استفده می شود که می تواند چندین  معنی، حقوقی و معمولی داشته باشد.

در نمونه بعدی، واژگان استفاده شده شامل هر دو معنی حقوقی و معمولی بودند و از دادگاه خواسته شد تا در مورد معنای مد نظر تصمیم بگیرد. در مورد کانادایی Azdo v Minister of Employment and Immigration 1980 2 FC 645 CA دادگاه استیناف فدرال کانادا باید درباره ی مردود شمردن حکم اخراج از کشور به خاطر عدم حضور قیم  فرد صغیر با توجه به حکم در جلسه ی بازرسی که برای اجرای این ماده لازم بود، تصمیم می گرفت.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۶۷ الی ۶۹)

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

 

Translation Order Translation Jobs