ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت - دارالترجمه 911

ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت و معادل های پیشنهادی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک پس از تایید و احراز اصالت توسط دارالترجمه های رسمی و نیز دارا بودن تاییدیه های مربوطه وارد مرحله دوم می شود؛ یعنی زمانی برای ترجمه.در ترجمه رسمی اسناد مالکیت یکسری واژه ها یا عبارات رایج است که ما در این بخش سعی داشته ایم تعدادی از آنها را همراه با معادل های پیشنهادی برای شما مخاطبین فراهم نماییم:

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند رهن

واژه یا عبارت فارسی

معادل انگلیسی

سند رهن Mortgage deed
رهن، رهن کردن Mortgage
برگ اسناد رسمی Notarial form
دفترخانه اسناد رسمی Office of the Notary Public
تمام شش دانگ یک باب خانه The entirety of the complete six parts of a house
ثمن معامله Purchase money; Consideration
سند انتقال Deed of conveyance
مورد معامله Object of transaction
معامله قطعی Absolute transaction
حق‌الثبت Registration fee
حق التحریر Notary’s fee
فروشنده Vendor
خریدار Vendee
عوارض شهرداری Duties payable to municipality
بهای قبوض اقساطی Installment receipt fees
محل سکونت Place of domicile
ساکن در Domiciled at
مشتمل بر رهن Based on mortgage
که در زمان امضای این سند That at the ensealing of these presents
انتقال دهنده Grantor; Transferor
انتقال گیرنده، منتقل الیه Grantee; Transferee
انتقال دادن Grant; Transfer
وراث اموال منقول و غیر منقول Heirs
وراث و جانشینان Successors
معامله کردن To bargain
ملک را در تصرف قانونی خود دارم I am well seized of the premises
ملک طلق Indefeasible estate; Absolute property
هیچ گونه باری بر آن وارد نیست It is free from all encumbrances
از شمال؛ از جنوب؛ از شرق؛ از غرب Northerly; Southerly; Easterly; Westerly
مشمول مقررات محدودیت‌های بر و کف Subject to building line restrictions
مشمول محدودیت‌های تراکم ساختمانی Subject to zoning restrictions
حق ارتفاق Right of easement
حق استفاده از سیستم فاضلاب Drainage Rights
با منضمات و ملحقات به آن With the appurtenances thereof
خود را ملزم و متعهد کردن To bind oneself
یک قطعه زمین Parcel of land
واقع در Situated in
هبه کردن Grant
فک رهن Redemption of the mortgaged property

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs