ترجمه رسمی مدارک هویتی

ترجمه رسمی مدارک هویتی

ترجمه رسمی مدارک هویتی:

بطور معمول مدارک هویتی برای مواردی مانند اخذ ویزای مهاجرتی اعم از توریستی، تحصیلی و غیره و نیز انجام امور حقوقی یا ثبت ازدواج و طلاق در خارج از کشور، نیاز است تا ترجمه رسمی آنها صورت گیرد. دارالترجمه رسمی ۹۱۱ ترجمه رسمی تمامی مدارک هویتی را به زبان انگلیسی انجام می دهد. این مدارک که شامل موارد ذیل می شوند بایستی جهت ترجمه اصل آنها و در برخی شرایط اسنادی بعنوان پشتیبان همراه آنان به دارالترجمه ۹۱۱  ارائه گردد. در ادامه شرایط ترجمه رسمی مدارک هویتی به تفکیک بیان شده است.

ترجمه کارت ملی

کارت ملی در کنار شناسنامه جزو مدارک هویتی می باشد که برای دریافت وقت سفارت، دریافت اقامت و … ارائه آن ضروری می باشد:

۱- صرفا کارت های ملی هوشمند (جدید) قابل ترجمه و تایید بوده و کارت های ملی قدیمی قابل ترجمه نمی باشد.

۲- افرادی که درخواست صدور کارت ملی نموده اند ولی هنوز کارت آنان صادر نشده است، می بایست از اداره ثبت احوال گواهی صدور کارت ملی دریافت و گواهی مربوط را جهت ترجمه به همراه اصل شناسنامه به دارالترجمه رسمی تحویل دهند. متاسفانه رسید درخواست کارت ملی جدید قابل ترجمه نیست.

ترجمه شناسنامه

۱-جهت ترجمه رسمی صرفا اصل شناسنامه بایستی به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ ارائه گردد و کپی برابر اصل آن به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

۲- برای ترجمه شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال باید سند برای ترجمه عکس دار باشد.

۳- شناسنامه های قدیمی(مربوط به قبل از انقلاب) از درجه اعتبارساقط بوده و قابل تأیید نمی باشد.

۴- شناسنامه های مخدوش، آبدیده، پاره شده و مشابه موارد مذکور قابل تأیید نمی باشد.

۵- تمامی صفحات شناسنامه از جمله تمامی وقایع مندرج در آن (ازدواج، طلاق، فرزندان، توضیحات، وفات و …) باید ترجمه شوند و مترجم رسمی مجاز به حذف هیچگونه اطلاعاتی نمی باشد.

۶- شناسنامه فرد فوت شده حتی در صورت سوراخ شدن قابل ترجمه و تایید است.

ترجمه رسمی مدارک هویتی

ترجمه سند ازدواج

۱- سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت ازدواج و با ارائه اصل شناسنامه یکی از زوجین که مشخصات همسر در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

۲- گواهی های صادره اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی که در ایران ازدواج نموده اند قابل تأیید می باشد.

۳- در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارائه اصل شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل تأیید می باشد.

۳- اقرار به زوجیت در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد.

۴- ازدواج موقت قابل تأیید نمی باشد.

۵- ازدواج دوم به بالا با ارائه حکم دادگاه قابل تأیید است.

ترجمه گواهی تجرد و ترجمه سند طلاق

گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در تهران ویا اداره کل ثبت احوال استان هایی که وزارت متبوع در آنجا دارای دفتر می باشد، با ارائه اصل شناسنامه، مشروط بر اینکه از تاریخ صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد، توسط دارالترجمه ۹۱۱ قابل تأیید است.

سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت طلاق و ارائه اصل شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادره اداره سجل کیفری قوه قضاییه با ارائه اصل آن به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ قابل ترجمه رسمی است. این گواهی که بیانگر سوابق کیفری و حقوقی فرد می باشد به منظور اثبات عدم سوء سابقه به سفارت مورد نظر ارائه می گردد و علاوه بر مهر مترجم رسمی، دریافت تایید دادگستری (طبق ابلاغیه قوه قضاییه) برای آن نیز الزامی می باشد.اعتبار ترجمه رسمی  گواهی عدم سوء پیشینه از تاریخ صدور به مدت یک الی دو ماه می باشد.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs