ترجمه رسمی و اصطلاحات حقوقی

ترجمه رسمی و مفاهیم حقوقی

در حوزه ای از اصطلاحات قانونی، بخش ها و شاخه های مختلفی از قانون وجود دارند که مجموعه لغات خاصی را دارا می باشند. در خانواده قانون مدنی هم در قانون عمومی و هم خصوصی شاخه های اساسی مشابهی را در همه کشورهای این خانواده می توان یافت: قانون اساسی،  قانون اجرایی،حقوق بین المللی عمومی، حقوق کیفری ،قانون آیین دادرسی، قانون مدنی، قوانین تجاری، قوانین کارگری و غیره. همین تطابق و تشابه مقولات وضع شده را می توان در سطح پایین تری در نهادها و مفاهیمشان پیدا کرد. بنابراین عده ای معتقدند که مشکل مهمی در ترجمه لغات قانونی کلیدی در زبان های فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، یونانی یا پرتغالی در عرض این شاخه های قانون وجود ندارد.

شباهت مفهومی، درک قوانین خارجی را آسان می کند گرچه  قانون های اساسی هر یک از این  کشور ها ممکن است متفاوت باشد. با این حال،این بدین معنی نیست که شباهت ساختاری قوانین خانواده مدنی کامل است. مقولات یا نظرات متفاوتی که در یک قانون یافت میشوند ممکن است برای دیگران شناخته شده نباشد اما درک تفاوت های موجود در سیستم نسبتا آسان است.

با این حال اگر نهاد قانونی و قلمرو های قانونی حقوق عرفی و قانون مدنی را مقایسه کنیم تفاوت های مفهومی و ساختاری زیادی وجود دارد. در سالهای اخیر، پایگاه های داده های اصطلاحی متفاوتی با فناوری CAT به وجود آمده است. به عنوان مثال یوروداکتیوم اتحادیه اروپا، بلکه در سطح اصطلاحی و نه در سطح مفهومی باقی مانده است. هر چند یادآوری می کنیم که ترجمه حقوقی انتقال خود به خود مفهوم از یک زبان به دیگری نیست. بلکه توسط آگاهی از هر دو نظام حقوقی که با هم فصل مشترک دارند کسب میشود. همچنین از طریق  بررسی مقابله ای متن و اصطلاحاتی که ترجمه میشود.

وازگان قرضی

امروزه هنوز واژگان لاتین و لاتین انگلیسی شده بسیاری در قانون انگلستان به خصوص در اسناد مربوط به فرآیند های قانونی در آداب و رسوم حقوقی یا گفته های قانونی وجود دارد. همچنین بسیاری از واژگان فرانسوی که ترجمه شده است به صورت واژگان قرض گرفته و یا انگلیسی مآب می باشد و حتی در بعضی ساختارهای نحوی، نحوه ی کاربرد آن در انگلیسی حقوقی یافت میشود.نمونه هایی از اصطلاحات حقوقی متداول شده، هم مفاهیم حقوقی و هم نحوه کاربرد آن، که در انگلیسی امروزی استفاده میشود از فرانسه قرض گرفته شده است که شامل قرارداد، توقیف، ایجاد جرم، حریق عمدی، تهدید به ایراد ضرب، جرم، خسارت، جنایت، وارث، سرقت، ازدواج، خلافکاری، پول، سود،افترا و شبه جرم  از میان سایر واژگان می باشد.

واژگانی که خاستگاه فرانسوی دارند و مربوط به دادگاه میشوند شامل دعوا، تقاضای فرجام، وکیل دعاوی، پلیس قضایی،جایگاه متهم، ادعا، شکایت، وکیل دادگاه، خوانده، ایراد عدم کفایت عدله از طرف خوانده، شواهد، کیفر خواست، قاضی، قضاوت، هیئت منصفه، دادگستری، آزادی مشروط، و خواهان است.

همچنین قانون انگلیسی اصطلاحات اموال غیر منقول بیشتر فرانسوی است که شامل  متهم، دارایی منقول، واگذاری، حق ارتفاقی، دارایی، حق تملاک دائم، تقسیم مالکیت ارضی، اجاره ، پروانه، بهره، ملک، حراج، مال الاجاره، مالکیت اراضی، مستاجر، تجاوز به ملک غیر از بین سایر واژگان است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۸۴ الی ۸۸)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs