ترجمه رسمی و قوانین متفاوت

ترجمه رسمی و تفاوت در قوانین

ترجمه رسمی و قوانین متفاوت مبحثی مهم در زمینه ترجمه حقوقی محسوب می شود. در حقیقت، قوانین و نظام های حقوقی در بسیاری از کشورها و قاره ها بر پایه پیوند حقوقی نسبت به دیگر نظام های حقوقی توسعه یافته است که تا حد زیادی به روند ترجمه کمک می کنند. مفاهیم حقوقی، ممارست ها و تمام نظام های حقوقی، به روش محیط های جدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی معرفی می شده اند. بنابراین، تجربه زندگی واقعی و تجربه موفق در آن، به ما می گوید که ترجمه قانون، صرف نظر از اینکه چه نظام ها و گروه هایی درگیر هستند، نه تنها ممکن است بلکه بسیار پربار است. این به این معنا نیست که هیچ مشکلی وجود ندارد یا این کار آسان است.

به طور مثال، مفاهیم حقوقی را در نظر بگیرید. مفاهیم حقوقی در کشورهای مختلف به ندرت یکسان هستند، زیرا در ابتدا، ماهیت زبان امر می کند که دو کلمه در دو زبان یا حتی در میان زبان مشابه به ندرت یکسان باشد (به طور مثال، زبان حقوقی انگلیسی در ایالت متحده، بریتانیا و استرالیا، زبان حقوقی چینی که در چین، هنگ کنگ و تایوان استفاده می شود، زبان حقوقی آلمانی در آلمان، استرالیا، سوئیس، زبان حقوقی فرانسوی در فرانسه و کانادا).

ثانیا،

جوامع بشری با محیط ها و شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود هرگز تکرار نمی شوند. قانون، نهاد انسانی و اجتماعی است که بر اساس ارزش های اخلاقی و فرهنگی گوناگون از جوامع جداگانه ایجاد می شود. علاوه براین، از لحاظ مفهومی به این مطلب افزوده شده است که این فرآیند جداگانه میانی، همان طور که پیرس در فرایند نشانه توضیح داده است، بر نتیجه تفسیری اثر می گذارد. باوجود این، روی دیگر سکه این است که حس مشترک به ما می گوید جوامع بشری چیزهای زیادی را به طور مشترک به اشتراک می گذارد. با وجود تفاوت هایمان، بعضی از مفاهیم حقوقی در جوامع مختلف ممکن است تداخل داشته باشند ولی به ندرت یکسان باشند. بنابراین، در ترجمه مفاهیم حقوقی، کار بیهوده ای است که به دنبال معادل مستقل بگردیم.

سوم،

در این مورد، موضوع درک قانون ترجمه شده، بعد از انتقال زبانی آغازی نیز، مطلب مرتبطی است. فهم مردم از متون ترجمه شده که در اصل برای حضار مختلف به زبان های مختلف نوشته می شود، الزاما بعضی اوقات اختلالات و سوء تفاهم هایی وجود دارد. چنین اختلالی ممکن است اغلب با گذرگاه نا معلومی در ترجمه ارتباط داشته باشد. کلمات ممکن است در یک زبان نوشته و خوانده شوند اما تفسیرهای افراد در زبان مبدا و زبان مقصد به علت تفاوت ها در کاربرد زبان، متفاوت است.

دیگر افق ها فکری دیگری که در زبان اصلی به رمز در می آید ولی اکنون در زبان ترجمه شده ارائه می گردد، ممکن نیست به راحتی با افق های دیگری برابر باشد، صرفا به خاطر اینکه افق های دیگر درحال حاضر، به طور غلط اندازی، در زبانی آشنا یعنی زبان خود فرد، بیان می شود. با وجود این، «ترکیب افق ها» در ترجمه و فهم متون ترجمه شده، ممکن و قابل تجربه است.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۳۲ و ۳۴)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs