ترجمه متون ادبی و علوم انسانی

ترجمه متون ادبی و علوم انسانی

ترجمه متون ادبی و علوم انسانی :

ترجمه متون علوم انسانی در شاخه هایی نظیر فلسفه، دین، هنر به سادگی آنچه که به نظر می رسد نیستند. حتی ترجمه این متون شاید سخت تر از ترجمه متون فنی، حقوقی، علمی و یا تجاری باشد. زیرا در متون علوم انسانی و فلسفی نویسنده  با احساس درونی اش با خوانننده حرف می زند و شاید ترجمه آن از فرهنگی به فرهنگی دیگر سخت باشد و در نتیجه این عواطف و احساسات بصورت یکسان بیان نشوند.  همچنین، همانطور که همه آگاه هستند، تفاوت های فرهنگی قابل توجه ای در حرکات، نمادها و غیره وجود دارد. به همین دلیل ترجمه ادبی را نمی توان محدود به متن خام و بی حس کرد.

نه تنها معنی متن مبداء مهم است بلکه ترجمه نیز باید منعکس کننده شوخی ها، کنایات و استعاره ها باشد. به بیان دیگر، مترجم نویسنده متن است و باید خودش را به جای شخصیت ها بگذارد و احساساتشان و آنچه که از متن مبدا دریافت می کند را توصیف کند. در نتیجه مترجم حرفه ای علاوه بر برخورداری از مهارت نوشتاری عالی باید سابقه آکادمیک در ادبیات، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، هنر و غیره داشته باشد و با ظرافت ها و فرهنگ زبان بیگانه آشنا باشد. این ویژگی ها به مترجم کمک می کند تا متن حرفه ای را از نظر زبانشناسی و سبک شناسی ارائه کند.

ترجمه متون ادبی

در قسمت زیر انواعی از متون علوم انسانی را مشاهده می کنید:

 • کتاب ها
 • نسخه های خطی
 • داستان های کوتاه
 • مقالات دانشگاهی
 • پایان نامه ها
 • مجلات
 • کتاب های کودکان
 • تحقیقات فرهنگی
 • راهنما ها
 • مجلات
 • کتاب های طنز
 • کتابشناسی
 • اطلاعیه های مطبوعاتی

هر سایت مرتبط با ادبیات، هنر و گرایش های علوم انسانی

 

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs