ترجمه متون روانشناسی

ترجمه متون روانشناسی

ترجمه متون روانشناسی :

چگونه محققان از اشکلات رایج در ترجمه متون روانشناسی اجتناب کنند؟

در بیشتر کشورهای مدرن، نظریه ها، اصطلاحات و عملکردهای روانشناسی ریشه در زبان و فرهنگ غربی دارد. این حقیقت ساده برای مترجم آکادمیک در علم روانشناسی بسیار قابل توجه است زیرا زبان محصولی از فرهنگ و ایده ها و واقعیت ها است. در نتیجه، تعجب بر انگیز نیست که روانشناسی معاصر لزوما واقعیت های فرهنگ های غیر انگلیسی زبان را منعکس نمی کند که در آنها کلمات، اصطلاحات و مفاهیم روانشناختی  نا آشنا یا حتی نا شناخته هستند. این موضوعات زمانی مهم هستند که محقق علم روانشناسی به ترجمه اثر خود نیز فکر کند. شایان ذکر است که ما در مورد ترجمه روانشناسی بعنوان زمینه ای تجربی-علمی بحث می کنیم نه روانکاوی که بیشتر نظریه های این علم مربوط به آلمان و فرانسه هستند.

ترجمه متون روانشناسی

چالش های ترجمه تست ها و پرسشنامه های روانشناسی

بسیاری از روانشناسان و محققان به تحقیقات و تست های خارجی اعتماد دارند. یکی از این موارد جالب مربوط به روانشناسان فیلیپینی است که با مشکلات بین فرهنگی متون روانشناسی درگیر بودند زیرا بیشتر این آثار مربوط به کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و استرالیا بود.

البته این مسئله فقط ترجمه پرسشنامه های روانشناسی را در بر نمی گیرد بلکه شامل تمام ترجمه های علمی می شود. طبق تحقیقات پاسخ دهندگان دو زبانه در آزمون های رولنشناسی به سوالات یکسان پاسخ های متفاوتی داده اند. به همین منظور برای استفاده از تست ها و تحقیقات روانشناسی در زبان و فرهنگ های مختلف، استانداردهای مختلفی در نظر گرفته شد.

نگاهی به مراحل کلیدی ترجمه متون روانشناسی بر اساس گفته دانشگاه «مینه سوتا» می اندازیم تا از صحت و دقت ترجمه تست های آنها اطمینان پیدا کنیم. با این حال، این نکات کمتر مربوط به محققان و نویسندگان می شود.

در قدم اول، باید حداقل ۲ مترجم برای انجام و بررسی ترجمه در نظر گرفته شود. این مترجمان باید به زبان مبداء و مقصد مسلط و دانشی درباره علم روانشناسی داشته باشند. حداقل یکی از مترجمان نیز باید فرهنگ و کشور زبان مقصد را به خوبی بشناسد.

مرحله دوم، این دو مترجم باید کاملا جدا از هم متن را ترجمه و نتایج را با هم مقایسه کنند. سپس باید درباره ی اختلافات ترجمه هایشان مذاکره کنند.

مرحله سوم، ترجمه معکوس متن می باشد. در این مرحله مترجم سوم متن را دوباره مثلا به زبان انگلیسی ترجمه می کند. سپس متن دوباره ترجمه شد با متن مبداء م قایسه می شود. در نتیجه درباره ی تفاوت ها بحث و مشکلات تصحیح می شوند.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs