ترجمه مدرک تحصیلی

‌ترجمه مدرک تحصیلی

 

ترجمه مدرک تحصیلی

ترجمه مدرک تحصیلی

ترجمه مدرک تحصیلی همچون سایر مدارک مشروح در نرخنامه سال ۹۷ نیاز به یکسری تاییدات اولیه داشته تا از لحاظ رسمی قابل ترجمه باشند. پیش از مراجعه به دفاتر ترجمه رسمی نیاز است تا برای مدرک تحصیلی چون دیپلم و پیش دانشگاهی درخواست تاییدیه تحصیلی برای مدارک مذکور و ارسال به دارالترجمه مورد نظر را داده و سپس به دفاتر ترجمه رسمی جهت استعلام تاییدیه ها اطلاع دهید. جهت آشنایی با روند دریافت تاییدات سایر مدارک تحصیلی همچون مدارک دانشگاهی می توانید اینجا مطالعه کنید.

در ادامه به دنبال تکمیل بحث مطالب پیشین در باب ترجمه سایر اسناد می پردازیم:

۹- احکام دادگاه‌ها، اوراق و آراء قضایی:

                                   بند فعلی                               بند اصلاحی
اصل احکام قطعی و غیرقطعی دادگاه‌ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضایی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور، بدلیل نیاز به ابلاغ ظرف مدت مقرر قانونی به طرف خارجی، قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

 

الف) اصل آرا و تصمیمات مراجع قضایی از قبیل دادخواست، اظهارنامه، صورت‌جلسات، احضاریه و اخطاریه با تأیید صحت و اصالت آن از سوی مراجع رسیدگی‌کننده قابل ترجمه و تأیید است.

ب) احکام غیر قطعی عدم امکان سازش در صورت قید مدت اعتبار در دادنامه و با تأیید صحت و اصالت آن از سوی مرجع صادرکننده و در صورت قطعیت احکام عدم امکان سازش با ارائه اصل شناسنامه یکی از زوجین که واقعه طلاق در آن قید شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ج) اصل گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه متوفی و در صورت فقدان شناسنامه با ارائه گواهی مالیات بر ارث، گواهی فوت و یا ارائه شناسنامه زوج یا زوجه که واقعه فوت متوفی در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-   اجرائیه و تعهدات/اوراق ثبتی:                                           

                                  بند فعلی                                بند اصلاحی
اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می‌شود با مهر و امضاء ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است. اصل اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و یا گواهی نقل انتقال و … صادر می‌شود با مهر و امضاء ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs