ترجمه مقالات علوم انسانی

ترجمه مقالات علوم انسانی

ترجمه مقالات علوم انسانی

ترجمه مقالات علوم انسانی: این مطالعه برگرفته از نمونه های دقیق است و نه نظریه های طولانی تا افراد غیر متخصص نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تمرکز اصلی روی حالت نوشتاری ترجمه است در نتیجه ترجمه شفاهی بررسی نمی شود. این نوشته برگرفته از تجارب شخصی است و به حوزه های مختلفی از جمله مدیریت، حقوق، روانشناسی و حتی جغرافیا می پردازد. هدفم از بین بردن باورهای غلط در مورد ترجمه ، به ویژه در محیط های دانشگاهی است. این تحقیق را به شش بخش اصلی تقسیم می کنم:

  • ترجمه راحت تر و سریع تر از نویسندگی است: باور غلط

ترجمه روندی طولانی است که شامل مهارت های زبانی، اطلاعات موضوعی، داشتن منطق، ایده های نویسنده و نوشتن دوباره متن است. در واقع مترجم، بازنویس متن است.

  • نتایج ترجمه ماشینی قابل قبول است: باور غلط

حتی اگر ترجمه ماشینی مفید باشد و در زمان مترجم و محقق صرفه جویی شود هیچ وقت جایگزین مترجم نمی شود حداقل برای ویزاستاری متن.

  • ترجمه تحت الفظی کیفیت خوبی دارد: باور غلط

وفاداری به کلمات زبان مبداء، اغلب در زبان مقصد ناخوشایند به نظر می رسد. ترجمه ای بودن مقاله کاملا مشهود است. وقتی نویسندگان بتوانند مقاله خود را ترجمه کنند معمولا دیدگاه متفاوتی از مقاله شان را ارائه می دهند و دقیقا همان را منتقل نمی کنند.

  • نحوه گفتار زبان انگلیسی در همه افراد یکسان است: باور غلط

هر کشور یا ایالتی انگلیسی متفاوتی دارد و زبان انگلیسی خود را گسترش داده اند. در نتیجه برای ارائه مقاله خود باید از انگلیسی متفاوتی مثلا در بریتانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا یا هندوستان استفاده کند. همچنین بستگی به جامع علمی که در آن زندگی می کنید نیز دارد. زیرا اصطلاحات و استانداردها متفاوت هستند.

  • گفتمان علمی بدون ابهام است: باور غلط

حتی بین متخصصان یک رشته نیز سوء تفاهم بوجود می آید حتی اگر عقاید یکسان باشد ممکن است قضاوت ها نادرست باشند.

  • مفاهیم جهانی هستند: باور غلط

اغلب سوء تفاهم ها بخاطر این است که نویسنده مفاهیم را بصورت درست تعریف نمی کند. شاید مفاهیم در کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی داشته باشند.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs