ترجمه پرسشنامه ها

ترجمه پرسشنامه ها

ترجمه پرسشنامه ها

ترجمه پرسشنامه ها : علاقه ام به ترجمه پرسشنامه ها از سال ۲۰۰۷ با پیوستن به پروژه تحقیقاتی مدیریت آغاز شد. این پروژه مشترک در مورد شیوه های مربیگری و احساسات بین واحد تحقیقات انگلیسی در دانشکده بازرگانی برونل و گروه محققان فرانسوی دانشکده تجارت نانسی و دانشگاه روئن انجام شد.

روش مرسوم:

پس از بررسی ادبیات ترجمه به سرعت فهمیدم که نمی توان از روش های متداول استفاده کرد در نتیجه باید روش جدیدی طراحی شود. جنت هارکنس نوشته های وسیعی در این زمینه دارد (Harkness 2003, 2007, 2011) و به خوبی می داند که روش های ترجمه باید بهبود یابند و پرسشنامه ها نیز می توانند براساس تخصص مترجمان و زبانشناسان حرفه ای نوشته شوند زیرا بسیاری از افراد از ادبیات مدرن قافل می شوند.

با این وجود، متداول ترین روش، روش ترجمه معکوس است که در ترجمه پرسشنامه ها از آن استفاده می شود و مسلما برای محدود کردن اشتباهات ترجمه از آن استفاده می شود (Davoine and Méda 2008). این روند عمدتا به اصل «همان سوال را دوباره بپرس» متکی است. و به عبارت دیگر با متن اصلی گره خورده است. در زمان انجام این پروژه «سیلوستر ایواناج» استاد سیستم های اطلاعاتی دانشکده بازرگانی خواست که از فرآیند ۶ مرحله ای بازگشت به عقب استفاده کنیم: ۱- ترجمه پرسشنامه انگلیسی به زبان دیگر ۲- ترجمه دوباره به انگلیسی ۳- مقایسه پرسشنامه اصلی با پرسشنامه دوم ۴- تایید اعتبار موارد مشابه ۵- بازنگری موارد دارای معنای متفاوت ۶- انجام همین روند با مترجم دیگر.

تیم را متقاعد به استفاده از این روش کردیم. یکی از معایب ترجمه معکوس، پوشیده ماندن مشکلات درک مطلب است که اگر به موقع درباره آنها بحث شود می توان از بروز مشکلات جلوگیری کرد. معمولا مترجمان اشتباهات واضح را بدون بیان کردن، اصلاح می کنند. این امر مشکلی قدیمی است: از اوایل سال ۱۹۵۶، برخی از نویسندگان قبلا گفته بودند که ترجمه پرسشنامه و عبارات ضعیف ترین حلقه در مطالعات مقایسه ای است (Kumata and Schramm 1956).

رویکرد اصلی

مزیت اصلی روش ابداعی من این است که ترجمه در طرح تحقیقاتی ادغام شده بود. مشکلات ترجمه قبل از نهایی شدن پرسشنامه آشکار شدند. پرسشنامه اصلی که فرانسوی بود در ترجمه جایگاه خود را از دست داده بود. در اینجا من باید نه تنها پرسشنامه فرانسوی را به انگلیسی ترجمه می کردم بلکه باید پرسشنامه اصلی فرانسوی را تغییر می دادم و درباره آن با اعضای تیم بحث می کردم. در نتیجه این دو نسخه از متن کامل و غنی می شدند.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs