دلایل برتری ترجمه انسانی نسبت به ترجمه ماشینی

دلایل برتری ترجمه انسانی نسبت به ترجمه ماشینی

دلایل برتری ترجمه انسانی نسبت به ترجمه ماشینی: کامپیوترها فاقد تجربه انسانی هستند: حتی در سال ۱۹۶۰ نیز افراد تلاش می کردند تا امکانات کامپیوترهای شخصی را با کار ترجمه مدارک از زبانی به زبان دیگر ترکیب کنند. با این حال، یکی از اولین محققان ترجمه ماشینی با هوشمندی توانست دریابد که کامپیوترها معمولا به سختی می توانند متوجه شوند که کلمه “Pen” به یکی از ابزارهای نوشتن اشاره دارد یا به مکانی که خوک ها درون آن در گل می غلتند. کامپیوترها به منظور ایجاد ترجمه‏ای دقیق نه تنها باید در زمینه اندازه اشیای دنیای واقعی اطلاعات کسب نمایند (اطلاعاتی که ما انسان ها برایمان بدیهی است)، بلکه باید درکی عمیق از متن پیدا کنند؛ این موارد شامل اطلاعات بسیار زیادی در مورد دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم و درکی عمیق نسبت به موقعیت یا ایده شرح داده شده می شود.

هوش مصنوعی اولیه:

ممکن است کمی اغراق آمیز به نظر برسد، اما حقیقت موضوع این است که هنگام ترجمه حرفه‏ای هیچ کامپیوتری هیچگاه نمی تواند با انسان برابری کند، مگر اینکه در نهایت به خودآگاهی رسیده و توانایی تجربه جهان به شکلی که ما آن را تجربه می کنیم را کسب کند. هیچ جایگزینی برای عقل و تجربه واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، کامپیوترها نمی توانند مانند انسان ها ترجمه کنند، زیرا مانند انسان ها نیستند و فاقد تجربه و دانشی هستند که انسان ها در هنگام ابراز خودشان به زبان خاصی از آن استفاده می کنند. ترجمه انسانی تا روزی که هوش مصنوعی با سرعت زیادی پیشرفت کند پادشاه باقی خواهد ماند.

عدم حساسیت فرهنگی:

اگر کامپیوتر نمی تواند وظیفه ساده ترجمه معنای صحیح مکالمات روزمره انسانی را انجام دهد، در این صورت هنگام مدیریت تفاوت های سیاسی و فرهنگی چقدر بی منطق عمل خواهد کرد؟ ترجمه، مخصوصا ترجمه سیاسی، نیاز به حساسیت نسبت به بافت کلی مدرک یا سخنرانی دارد، این بافت شامل شناخت فرهنگ افرادی که زبان آنها را ترجمه می کنید به علاوه فرهنگ افرادی که درخواست ترجمه را دارند می شود. این مورد یک شمشیر دولبه است و هیچ برنامه کامپیوتری یا مجموعه نرم افزاری در روی زمین برای مدیریت چنین موقعیت هایی آماده نشده است.

در پایان، هر زمان که (به عنوان یک فرد یا نماینده ای از شرکت) مترجم استخدام می کنید، معمولا می پرسید: «زبان اسپانیایی شما چقدر خوب است؟» یا «چقدر روان به زبان هندی صحبت می کنید؟» نمی پرسید: «به کدام مناطق جهان سفر کرده اید؟» از قضا، اگر کامپیوترها به خودآگاهی رسیدند، باید دقیقا همین سوالات را بپرسید تا مبادا بافت زبانی که در تلاش برای ترجمه آن هستند را اشتباه متوجه نشوند.

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs