راهنمای گام به گام تایید مدارک دانشگاهی جهت ترجمه رسمی

راهنمای گام به گام تایید مدارک دانشگاهی جهت ترجمه رسمی

راهنمای گام به گام تایید مدارک دانشگاهی جهت ترجمه رسمی:

راهنمای گام به گام تایید مدارک دانشگاهی جهت ترجمه رسمی

مدارک تحصیلی صادره از وزارت علوم

از تاریخ ۹۸/۱/۲۴ مدارک تحصیلی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهت ترجمه رسمی برای افرادی که از طریق سامانه جامع امور دانشجویان ( سجاد ) به آدرس :  portal.saorg.ir اقدام و موفق به دریافت کد صحت شده اند بدون نیاز به مراجعه حضوری و مهر و امضای سازمان امور دانشجویان  قابل ترجمه رسمی می باشد.

جهت تایید مدارک صادره (دانشنامه و ریز نمرات ) توسط دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم شامل کلیه دانشگاه های دولتی، علمی کاربردی و غیرانتفاعی مراحل زیر را انجام داده و پس از آن به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ مراجعه نمایید:

 

۱-مراجعه به سایت وزارت علوم به آدرس

http://portal.saorg.ir

 

۲-ایجاد حساب کاربری و آپلود اسکن دانشنامه و ریزنمرات

 

۳-دریافت کد صحت

 

۴-مراجعه به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ و ارائه اصل دانشنامه و ریز نمرات به همراه کد

صحت

نکته: روند دریافت تایید برای گواهی های اشتغال به تحصیل دانشگاه های مذکور نیز به همین صورت می باشد.

مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه آزاد

جهت تایید مدارک صادره (دانشنامه و ریز نمرات )توسط دانشگاه آزاد مراحل زیر را انجام دهید:

 

۱-مراجعه به واحد دانشگاهی محل تحصیل و درخواست ریز نمرات جهت ترجمه رسمی

 

۲-ارسال دانشنامه های قدیمی (فاقد هولوگرام و برچسب امنیتی) و ریز نمرات به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد جهت مهر و امضا مجاز

 

۳- مراجعه به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ و ارائه اصل دانشنامه و ریز نمرات تایید شده جهت ترجمه رسمی

 

نکته: دانشنامه های جدید که دارای هولوگرام و برچسب امنیتی می باشد نیازی به ارسال به سازمان مرکزی و تایید ندارند.

مدارک تحصیلی صادره از وزارت بهداشت

جهت تایید مدارک صادره توسط وزارت بهداشت مراحل زیر را انجام دهید:

 

۱-مراجعه به دانشگاه محل تحصیل و دریافت اصل دانشنامه و ریز نمرات به علاوه نامه لغو تعهد (در صورت نیاز)

 

۲- ارسال مدارک به علاوه نامه لغو تعهد و کارت سربازی (برای آقایان) تهران – وزارت بهداشت جهت تایید

 

۳- مراجعه به دارالترجمه رسمی ۹۱۱ و ارائه اصل دانشنامه و ریز نمرات تایید شده جهت ترجمه

آدرس وزارت بهداشت: تهران ، شهرک غرب، پشت برج میلاد نور، خیابان سیمای ایران

حهت مشاوره در رابطه با ترجمه غیررسمی و نیز ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs