سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی

سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی

سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی گواهی های کار

۱٫گواهی های کار صادره مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده وحکم کارگزینی توسط دارالترجمه رسمی قابل تأیید است.

۲٫گواهی های کار صادره مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان: گواهی های کار صادره مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد  قابل تأیید است.

۳٫گواهی های اشتغال بکار صادره کارخانجات: گواهی های اشتغال بکار صادره کارخانجات با ارایه مجوز فعالیت کارخانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا روزنامه رسمی و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بر درآمد قابل تأیید جهت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی یا بالعکس است.

۴٫گواهی های کار صادره آژانس های هواپیمایی و گردشگری: گواهی های کار صادره آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره شوند با ارایه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد  قابل تأیید است.

۵٫گواهی های کار صادره شرکت ها: گواهی های کار صادره شرکت های خصوصی با ارایه روزنامه رسمی و دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد قابل تأیید است. در صورتیکه در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارایه اصل مدرک الزامی جهت ترجمه رسمی است.

سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی

سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی

۶.گواهی های کارصادره بیمارستان ها و درمانگاه ها: گواهی کار صادره بیمارستان ها با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارایه اصل مدرک تحصیلی مربوطه قابل تأیید است.

۷٫گواهی های کار صادره مطب پزشکان و دندان پزشکان: گواهی های کار صادره مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد قابل تأیید است.

۸٫گواهی کار صادره دفاتر اسناد رسمی: گواهی های کار صادره سردفتران اسناد رسمی با تأیید اداره کل امور اسناد و سردفتران( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و یا کانون سردفتران و دفتریاران وگواهی های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران و دفتریاران با مهر و امضای اداره کل امور اسناد و سردفتران و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد  قابل تأیید جهت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی یا بالعکس است.

۹٫گواهی های کار صادره واحدهای صنفی مختلف: گواهی های کار صادره واحد های صنفی با تأیید اتحادیه های صنفی ذی ربط یا ارایه جواز کسب مربوطه و ارایه دفترچه بیمه و فیش پرداخت مالیات بردرآمد  قابل تأیید است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs