فن آوری در ترجمه

ترجمه متن

ترجمه متن

توضیحی در مورد فناوری در ترجمه

توسعه فناوری به این معناست که هر چیزی در آن زمینه که مورد استفاده قرار می گیرد خیلی زود از دور خارج میشود. ابتدا ترجمه ها را با دست می نوشتیم و یک تایپیست حرفه ای این دست نوشته ها را تایپ می کرد.

تکنولوژی چنان سریع تغییر می کند که از بحث در مورد نرم افزارها و سخت افزار های مورد استفاده اجنتاب کرد. البته واضح است که در زمینه استفاده از نرم افزار وورد و سایر بسته های نرم افزاری دیگر نکات مشترکی وجود دارد. اما تکنولوژی هایی که در زمینه مدیریت پروژه تولید ترجمه مورد استفاده قرار میگیرند غالباً صرفاً برای استفاده در شرکتی خاص تولید شده اند. این مورد بیشتر زمانی رخ می دهد که سفارش و ارائه ترجمه به صورت اینترنتی انجام میشود.

امروزه یک گروه ترجمه مانند ایران مترجم میتواند منابع را به صورت جهانی مورد استفاده خود قرار دهد و از بسیاری از تبعیض های موجود در تبعیض های فرامرزی گذر کند. این واقعیت که میتوان از طریق اینترنت متونی را که قرار است ترجمه شوند را در اختیار مترجمین قرار داد تا آنها هم این کارها را ببینند و قبول کردن آنها را پیشنهاد دهند، باعث بوجود آمدن بازار خوب و گسترده ای شده است که در بسیاری از موارد، این امر کاملاً مشهود است. این واقعیت، گویای تغییرات تکنولوژیکی بسیار گسترده ای است که در طول ۲۰ سال گذشته و در سال های اخیر بوجود آمده اند.

Translation Order Translation Jobs