نگاهی متفاوت به گوناگونی ترجمه ها

گوناگونی ترجمه ها

ترجمه را می توان از راه های مختلفی تقسیم بندی کرد. رایج ترین دسته بندی ، براساس موضوع یا حوزه ی مورد بحث آن است. برای مثال:

 • ترجمه کتاب هی ادبی (رمان ، داستان های کوتاه ، شعر و غیره ) : ترجمه ی ادبی ، با زیر مجموعه های دیگری چون:
 • ترجمه نمایشنانه تئاتر ( تئاتر نمایشی )،
 • ترجمه شعر،
 • ترجمه ی کتاب های کودکان و غیره،
 • ترجمه اسناد فنی : ترجمه فنی
 • ترجمه اسناد پزشکی ( برای مثال زیست دارو ها ، داروسازی ) ترجمه متون پزشکی
 • ترجمه متون مرتبط با اقتصاد: ترجمه اقتصادی
 • ترجمه ی اسناد حقوقی یا ترجمه های انجام شده برای و کلا: که ترجمه حقوقی نامیده می شود.
 • ترجمه متون مرتبط با امور بانکداری و مالی: ترجمه ی اسناد مالی
 • ترجمه متون تجاری و تبلیغاتی
 • ترجمه اسناد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • و انواع دیگر ترجمه که مختص علوم مختلف و موضوع متناسب با بخش های اقتصادی هستند.

نوع سند ترجمه

ملاک دیگر برای دسته بندی به گروه و زیر گروه ، نوع سند ترجمه می باشد. در این مورد می توان ترجمه های تخصصی مانند: ترجمه سیاست های بیمه ، ترجمه گزارشات ، ترجمه دستور العمل استفاده از وسایل ، ترجمه راهنما و فهرست فروش ، ترجمه دفترچه های راهنما ی سفر ، ترجمه ی متن سخنرانی ، ترجمه ی دروس آموزش الکترونیکی و همچنین ترجمه ی امتیاز کسب جواز و غیره مورد بحث قرار می گیرد.

همچنین شاید ترجمه بر اساس هدف نهایی یا کارکرد (استفاده ی نهایی) به لحاظ محیط یا فعالیتی خاص، دسته بندی شود. برای مثال :

 • ترجمه های قضایی (ترجمه ای که برای استفاده ، یا ارتباط با روند پیش رو در دادگاه بکار می رود)،
 • ترجمه های پزشکی ( برای استفاده پزشکان و متخصصان بهداشت)،
 • ترجمه ی های تجاری (برای استفاده در فروش یا محیط تجاری)،
 • ترجمه ی مقاله ها (هر نوع سند یا متنی که برای انتشار در سطح عموم طراحی شده است)،
 • ترجمه ی تجاری / تبلیغاتی (ترجمه برای استفاده در تجارت / تبلیغات انتخاباتی یا خیابان ها)،

همچنین می توان ترجمه را بر اساس نوع رسانه در محیط، ابزار و روش های خاص دسته بندی کرد. تقسیم بندی هایی از این قبیل عبارتند از:

_ ترجمه چند رسانه ای (ترجمه ی اسنادی که شامل تصاویر، صدا، نوشته و کد هستند مثل وب سایت و CD Rom ها)

_ ترجمه سمعی و بصری (زیرنویس فیلم، دوبلاژ، صداگذاری یا صدای ترجمه شده ای که از پس زمینه ی آن صدای گوینده ی اصلی شنیده شود و زیرنویس زبان مبدا)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

             دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs