هدف از ترجمه ی متون تخصصی

هدف از ترجمه ی متون تخصصی

هدف از ترجمه ی متون تخصصی در مطالب ذکر شده ما را به سمت بررسی هدف ترجمه ی اینگونه متون  هدایت می کند. هرچند توجیه پذیری، موجب می شود که بگوییم هدف ترجمه ی متون تخصصی انتقال اطلاعات تخصصی است، اما این فقط نیمی از حکایت است.

درست است که متون تخصصی سودمند است («پینچاک» ۱۹۷۷: ۱۸) و اختصاص دارد به اینکه برای اهداف نسبتا محدود به کار رود، بدین معنی که اطلاعات را به صورت واضح به خوانندگان زبان مقصد ارائه دهد، اما ترجمه ی متون تخصصی چیزی بیش از انتقال اطلاعات می باشد. در عوض چالش رابطان متون تخصصی اطمینان از انتقال حتمی تمام اطلاعات مربوط است اما همچنین این است که اطلاعات به روشی انتقال یابد که خوانندگان بتوانند به طور راحت، درست و موثر از آن ها استفاده نمایند. در واقع، این هدف به طور مختصر همانند هدف نگارش متون تخصصی است، به طوریکه واقعا تعجبی ندارد، که اساس ترجمه ی متون تخصصی را شکل می دهد به گونه ای که مواد اولیه ی فعالیت ترجمه را فراهم می کند.

 

 

هدف از ترجمه ی متون تخصصصی، ارائه ی اطلاعات تخصصی جدید به خوانندگان جدید، نه ایجاد دوباره ی متن مبدأ، به خودی خود، یا اشاره به سبک یا زبان آن است. ترجمه ی متون تخصصی، یک خدمت ارتباطی است که در پاسخ به تقاضاهای کاملا مشخص برای اطلاعات تخصصی تهیه می شوند که به راحتی قابل فهم هستند ( در صورتی که قابل درک و واضح باشد و اطلاعات را سریع منتقل کند).

ترجمه به عنوان خدمت یا اقدامی ارتباطی، به طور اجتناب ناپذیر به مردم وابسته است.

در بنیادی ترین سطح، می توانیم بگوییم که این اقدام ارتباطی، نویسنده، مترجم و خواننده را در بر می گیرد. این امر روش استاندارد بررسی فرایند ترجمه است. در هر حال به جز در مورد اصلی ترین بحث ها، این روش بسیار سطحی است.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs